USARB a semnat un nou Memorandum de înţelegere in cadrul subproiectului CONPROPRECERC

Vitalie Beşliu. dr., conf. univ., șef catedră, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti, a realizat o vizită la Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iași, România, în perioada 29.09.2024 – 02.03.2024.

Scopul vizitei rezidă în încheierea unui Memorandum de înţelegere care servește ca bază pentru desfășurarea de activități de colaborare între Laboratorul de Mecanică Fină şi Nanotehnologii a Universității Tehnice „Gh.Asachi” din Iași, România și Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti, USARB, cu impact benefic asupra ambelor instituții. 

Evenimentul a avut loc cu suportul subproiectului CONPROPRECERC ,,Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești” , domeniul prioritar 071 Inginerie și activităţi inginerești,  Acord subfinanțare MD-MOED-6542-ASF-U-08 din 24.10.2022.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul ,,Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților inginerești” (CONPROPRECERC) și, respectiv, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 071 Inginerie și activităţi inginerești prin dotarea a 2 laboratoare: Laboratorul ,,Studiul materialelor” și Laboratorul ,,Tehnologia materialelor”

În urma discuţiilor purtate cu coordonatorul Laboratorului de Mecanică Fină şi Nanotehnologii, prof. univ. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCU s-a stabilit următoarele activităţi de colaborare:

–          schimb academic de specialiști (cadre didactice și cercetători);

–          participarea la proiecte de cercetare de interes reciproc;

–          cooperarea în dezvoltarea de noi proiecte;

–          schimb de informații tehnice și de cercetare, transfer de experiență în domeniul cercetării; aderarea și promovarea activităților de cercetare;

–          organizarea în comun de workshop-uri și simpozioane;

–          implementarea, după caz, a rezultatelor cercetărilor științifice în curriculumul universitar; organizarea mobilităților academice între studenți în scopul realizării activităților de instruire și cercetare, participare la programe de formare continuă.

Se preconizează că o astfel de cooperare va avea ca rezultat o creștere sinergică a domeniului de aplicare și a expertizei fiecărei instituții și o îmbunătățire a cunoștințelor științifice și tehnice.

 

 

Distribuie acest articol