Alecu Russo – 205 de la naștere

Ziua de 17 martie, reprezintă o zi importantă pentru Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, întrucât este ziua de naștere a scriitorului român, ALECU RUSSO, patronul spiritual al Universității noastre.

Astăzi, 18 martie, reprezintă o zi importantă pentru Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, întrucât este ziua de naștere a scriitorului român, ALECU RUSSO, patronul spiritual al Universității noastre.

Redus actualmente la efigia unui scriitor ce omagiază trecutul de luptă al patriei, Russo este exilat pe nedrept în acel strat literar pe care îl mai accesează doar iniţiaţii în știința literară. Moldovean prin naştere şi elveţian prin educaţie, Russo a fost unul dintre acei tineri care au trăit, precum contemporanii lui Chateaubriand, între două lumi, navigând între trecutul tradiţiei şi modernitate, cu nostalgie şi eleganţă. Opera sa nu pretinde monumentalitatea, dar este de o importanță deosebită, constituind una din temeliile pe care s-a înălțat literatura română. Mostenirea lasată de Alecu Russo este atât una materială, constând  în numeroase scrieri literare de valoare, ieșite de sub pana scriitorului, precum poemul Cântarea României, studiul remarcabil Cugetările, capodopera Studie Moldovană etc., cât si una spirituală. Cea din urmă este acea care a generat ecourile cele mai puternice, întrucât ne-a oferit un model de gândire bazat pe spirit critic, ambiție, curaj, perseverență și dorința puternică de a progresa. „Patria este moşia de la care ne tragem numele nostru şi dreptul de om”, scria Alecu Russo.

NATALIA GAȘIȚOI, rector USARB: „Trăim toți același sentiment de mândrie pentru mentorul nostru spiritual, pentru cel care a fost și care este și va rămâne și peste ani Alecu Russu. Pentru noi realmente este un motiv de bucurie că cei care la vremea respectivă au decis să numească universitatea noastră, instituția noastră în cinstea unui vizionar deosebit.”

NICOLAE LEAHU, conf. univ. dr.: „Alecu Russo este un om de ruptură, de ruptură la fel de evidentă precum s-a făcut trecerea de la oralitate la scriere. De la scriere la tipar și așa mai departe. Au fost momente revoluționare pentru dezvoltarea speciei umane și Alecu Russo, destinul a vrut, ca l să fie om de intersecție.”

LILIA TRINCA, Decan al Facultăţii de Litere, USARB: „Este important ca studenții noștri să-l cunoască pe Alecu Russo ca un mare cărturar, un poet, prozator, eseist, care ne-a lăsat o moștenire literară, ceea ce este foarte important. Dar poate și mai important astăzi, într-o perioadă atât de incertă și la nivel politic să avem un model de personalitate cu o atitudine civică excepțională”  

Scriitor pașoptist, alături de alți scriitori, precum Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu ș.a., A. Russo, reprezintă o generație solidară, care a participat activ la procesul de constituire a identității noastre naționale și de modernizare a societății romanești. Or, miscarea pașoptistă a provocat, prin componentele sale ideologice o explozie culturală, fenomen care duce la sincronizarea spiritului românesc, încă aflat sub cupola gândirii iluministe, cu mentalitatea europeană.

„Ostaş al propăşirii”, cel care şi-a închinat viața luptei pentru o lume mai bună, mai echitabilă, Alecu Russo şi-a câştigat cu prisosinţă dreptul de a trăi în memoria plină de recunoştinţă a generaţiilor din secolele ulterioare, de aceea astăzi gândurile noastre de gratitudine se îndreaptă către cei care au avut inspirația să decidă ca instituția de învățământ superior din Bălți să poarte numele lui Alecu Russo.

 

 

Distribuie acest articol