STUDENȚII DE LA USARB, PREMIAȚI LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

La data de 15 martie 2024, a avut loc un eveniment de seamă în cadrul proiectului ERASMUS CBHE: Skills4Future, dedicat dezvoltării și îmbunătățirii competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovație curriculară și dezvoltare durabilă. În acest cadru, studenții de la USARB au fost distinși pentru participarea lor cu planuri de afaceri remarcabile, care au abordat teme sociale, economice și de mediu.

– „Parc Tradițional Moldovenesc”, un plan conceput de Victoria CEBOTARI, Anastasia DOBROJAN (anul 2,  Specialitatea  Business și Administrare) și Mihai CHISTOL (anul 4, Specialitatea  Inginerie și Management), a adus în prim-plan valorile culturale și sociale prin propunerea unui spațiu recreativ bazat pe tradițiile moldovenești.

– Echipa formată din Mădălina COTOS, Irina BUNDUC și Pavel LISNIC (anul 2, Specialitatea  Business și  Administrare) a prezentat „Restaurant Tradițional”, o inițiativă economică menită să promoveze gastronomia locală într-un cadru autentic moldovenesc.

– „Reciclarea deșeurilor de construcții”, un proiect elaborat de Irina IANACEC, Anastasia ȘAHVOROST și Eugeniu SOCOL (anul 3, Specialitatea  Inginerie și Management), a propus o soluție sustenabilă pentru gestionarea deșeurilor din construcții, cu un impact pozitiv asupra mediului.

– În domeniul tehnologiei sustenabile, David PORCESCU, Diana RUSU și Victor BODNARI (anul 4, Specialitatea Inginerie și Management) au dezvoltat „Producția de filament pentru imprimante 3D din plastic reciclat”, o idee inovatoare care contribuie la economia circulară prin reciclarea plasticului.

În acest concurs, planul „Producția de filament pentru imprimante 3D din plastic reciclat”, sub conducerea lui David PORCESCU, a fost onorat cu locul II în categoria dedicată mediului.

 De asemenea, proiectul „Reciclarea deșeurilor de construcții”, prezentat de Irina IANACEC, Anastasia ȘAHVOROST   a fost apreciat cu o Diplomă de mențiune și un premiu bănesc, recunoscându-se astfel ca fiind cea mai inovativă și digitalizată idee de afacere prezentată.

Apreciem efortul și pasiunea tuturor studenților și profesorilor implicați, evidențiind că experiența acumulată, căutarea de soluții inovatoare, schimbul de experiențe, formarea de noi prietenii și generarea de emoții pozitive reprezintă cele mai valoroase rezultate ale acestui concurs.

Pentru mai multe informații despre proiect și activitățile desfășurate, vă invităm să accesați pagina web: https://skills4future.utm.md

\

Distribuie acest articol