Anual, în data de 14 martie, comunitatea mondială a pasionaţilor de matematică şi ştiinţe sărbătorește numărul Pi/π. Celebrată în mod logic la această dată (3/14, formatul american al datei), ziua pi le dă ocazia iubitorilor ştiinţelor exacte să dea curs liber pasiunii lor pentru valoarea 3,14.

Valoarea lui Pi este egală aproximativ cu 3,14159, în notaţia zecimală obişnuită, constanta fiind una dintre cele mai importante din matematică şi fizică şi numeroase formule din matematică, inginerie sau alte ştiinţe implică folosirea lui.

Începând din 2019, pe 14 martie este sărbătorită în fiecare an Ziua Internațională a Matematicii, care a fost recunoscută de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

Astfel, și anul acesta, în data de 14.03.2024, la Facultate a fost desfășurată Conferința Științifică studențească consacrată Zilei Mondiale a numărului PI: PROMOVAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN MATEMATICĂ, ediția a V-a.

Evenimentul a fost adresat studenților ciclului I, II, viitorilor cercetători, cadrelor didactice, specialiștilor în științe ale educației, științe exacte și ale naturii, tuturor celor interesați de problemele științelor, învățământului și societății contemporane.

Cu un mesaj de salut s-au adresat:

Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector USARB;

Vitalie ȚÎCĂU, asist. univ., șef Catedră de matematică și informatică;

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decana Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.

Conferința științifică studențească are drept scop diseminarea și promovarea practicilor de succes a studenților implicați în procesul educațional și cel de cercetare; asigurarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării în practica educațională, valorificarea modelelor şi experiențelor reușite în asigurarea educației de calitate etc.

Evenimentul științific și-a desfășurat activitatea în regim mixt, cu implicarea a 26 de studenți și masteranzi de la diferite programe de studii.

 

 

Distribuie acest articol