AVIZ:

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI

CANDIDAT GUZGAN DORIN

Se anunță ședința de susținere publică a tezei de doctorat, a candidatului Dorin GUZGAN

Tema tezei: Cercetări privind sporirea capacității de emisie termoelectronică a suprafețelor metalice prin metoda electroeroziunii

Specialitatea: „Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare, cod 242.05

Conducător de doctorat: TOPALĂ Pavel, Doctor Honoris Causa, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar.

Consiliul științific specializat D 242.05-23-127, aprobat prin decizia nr. 2 din 19 decembrie 2023 de către Consiliul de Conducere a ANACEC, în următoarea componență:

MARIAN Grigore, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, UTM

TRIFAN Nicolae, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, UTM

POȘTARU Gheorghe, membru, doctor, conferențiar universitar, UTM

TOCA Alexei, membru, doctor, conferențiar universitar, UTM

MAZURU Sergiu, membru, doctor habilitat, conferențiar universitar, UTM

CROITORU Dumitru, membru, doctor, conferențiar cercetător, USM

 

Referenți oficiali:

BALCĂNUȚĂ Nicolae, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;

SLĂTINEANU Laurențiu, doctor inginer, profesor universitar emerit, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România.

 

Data: 22.03.2024;       Ora: 14.00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii al Facultății de inginerie mecanică, industrială și transporturi, blocul 6, sala 210, str. Studenţilor 9/8, Chișinău

Teza de doctorat poate fi consultată la repozitoriul UTM (http://repository.utm.md/) și pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/en/search/node/guzgan%20dorin).

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică sau depuse în forma – hârtie la Școala Doctorală UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 201 între orele 9.00-16.00).

Distribuie acest articol