USARB a găzduit seminarul de informare pentru participare concursul de proiecte în domeniile cercetării și inovării, organizat de ANCD

În perioada 13-21 martie curent, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare desfășoară o campanie de informare pentru participare la cinci concursuri de proiecte în domeniile cercetării și inovării. Detalii: https://bit.ly/4aAja7x

Potențialii beneficiari ai acestor proiecte sunt atât organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, cât și organizațiile din sectorul privat care au activitate de cercetare sau care doresc să înainteze propuneri de proiecte în parteneriat cu organizațiile de cercetare.

În data de 18 martie 2024, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit sesiunea de informare privind concursurile de proiecte din domeniile cercetării și inovării, eveniment organizat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor și organizațiilor interesate din regiune.

Participanții la eveniment au fost salutați de Doamna Rector Natalia Gașițoi, care  a scos în evidență semnificația cercetării și parteneriatelor, a exprimat deosebita plăcere de a găzdui un eveniment informativ pentru comunitatea academică a USARB, care este implicată în procesul de elaborare a noilor proiecte pentru concurs.

Doamna Eugenia Tofan, consilier în cabinetul directorului general al ANCD, a adresat un mesaj de salut din partea doamnei Aurelia HANGANU, dr. hab., prof. univ., director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

Sesiunea de informare a fost susținută de Vadim Iațchevici, șeful Direcției proiecte inovaționale, care a prezentat informații despre apelurile pentru trei concursuri și anume: concursul proiectelor de inovare, concursul proiectelor de transfer tehnologic și concursul proiecte vouchere inovaționale și Valentina Tcaci, șefa Direcției proiecte de cercetare, care a prezentat apelurile pentru proiectele de „Stimularea excelenței în cercetare” și „Tineri cercetători”.

Participanții la eveniment s-au familiarizat cu noile tipuri de proiecte, acestea fiind proiecte de sprijin, de stimulare a excelenței în cercetare, proiectele pentru voucherele inovaționale, dar și despre faptul că depunerea propunerilor de proiecte, în acest an, va avea loc integral pe platforma ANCD.

În cadrul evenimentului, ADR Nord a prezentat cele mai importante realizări în domeniul specializării inteligente. În acest context, Elena Boboc, șefă de secție, a prezentat rezultatele „Studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord în februarie 2023.

Evenimentul a finalizat cu sesiunea de întrebări-răspunsuri, în cadrul căreia cercetătorii au adresat o multitudine de întrebări, semn ce denotă interesul participării la concursuri, dar au venit și cu anumite recomandări, propuneri în speranța unei îmbunătăți de viitor a stării de lucruri privind condițiile de participare, buget etc.

 

 

Distribuie acest articol