Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a semnat un Acord de colaborare cu Direcția Învățământ Soroca

În data de 9 aprilie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a semnat Acordul de colaborare cu Direcția Învățământ Soroca pentru următorii 5 ani.

La eveniment a participat Conducerea Direcției de Învățământ Soroca, șef direcție Elena PRODAN și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din raion. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată de șeful Secției pentru educație, cultură și viață studențească, Victor GRIGOR;

Scopul acordului este edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea organizări de evenimente pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice  între Direcția Învățământ Soroca și USARB, cum ar fi:  mese rotunde, seminare, conferințe, stagii de practică pentru studenți, programe de formare continua pentru cadrele didactice sau alte reuniuni în cadrul instituției pentru a promova colaborarea dintre partenerii din mediul academic, non-guvernamental și guvernamental în domenii legate de educație, dar și evenimente culturale.

        

 

Distribuie acest articol