Scopul concursului

Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare

Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare.

Criterii de eligibilitate:

Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice

Rezultate remarcabile la învățătură- media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de cercetare/ studii aprofundate/ stagii.

Documente necesare pentru participare la concurs:

Formularul de participare la concurs Copia carnetului de student

Extrasul din matricolă

Descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu (2-3 pagini) cu indicarea obligatorie a bugetului necesar pentru implementarea acestuia

Scrisoare de recomandare de la facultate

Perioada concursului:

7 septembrie – 7 octombrie 2018 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău

8 – 31 octombrie 2018 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție până în 30 noiembrie 2018 – anunțarea câștigătorilor concursului

Informații de contact

Adresa: str. Pușkin 60/2, mun. Chișinău

Tel.: +373 (22) 852 098

E-mail: resurse.umane@bcr.md

Distribuie acest articol