COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a, USARB

În data de 12 octombrie 2018 în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și-a ținut lucrările COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Circa 170 de cadre didactice universitare din Ucraina, Armenia, Georgia, Federația Rusă și Republica Moldova și-au înaintat lucrările pentru participare la acest eveniment științific. Lucrările COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a, s-au desfășurat în 18 ateliere ale celor 7 secțiuni de program.

Rectorul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Natalia GAȘIȚOI, conf. univ., dr., a adresat un mesaj de salut participanților COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a, punctând semnificația cercetării pentru evoluția USARB și politicile de susținere a cercetării.

USARB a primit mesaje de bun augur din partea Rectorului Universității Naționale „Vasyl Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina, Roman GRYNYUK, dr. hab., prof. univ., doamnei Violeta COJOCARU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, șefa Departamentului de Drept internaţional şi european, domnului Igor POSTOLACHI, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău.

Startul comunicărilor în plen a fost deschis de Valeriu CABAC, dr., prof. univ., USARB, urmat de Tetyana OREKHOVA, dr. hab., prof. univ., Universitatea Națională „Vasyl Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina și Marina COSUMOV, dr., conf. univ. Creația muzical-artistică J. Massnet Meditație (Solo vioară: Tincovan Victoria – masterandă an. II; Maestru de concert: Granețkaia Lilia, dr., conf. univ.) a constituit omagiul adus USARB cu prilejul aniversării a 73 de ani de la fondare.

Sumarul lucrărilor COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a, a fost prezentat de doamna Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Litere, doamna Ina CIOBANU, dr. conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, doamna Lora CIOBANU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, doamna Violeta COJOCARU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, șefa Departamentului de Drept internaţional şi european, doamna Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii Științifice și doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale.

Rectorul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Natalia GAȘIȚOI, conf. univ., dr., a mulțumit participanților pentru implicare activă, a adus un mesaj de gratitudine organizatorilor și i-a invitat la Intermezzo muzical-artistic, moderat de doamna Lilia GRANEŢKAIA, dr., conf. univ.

Programul COLLOQUIA PROFESSORUM 2018 poate fi accesat aici.

Distribuie acest articol