FESTIVALUL-CONCURS INTENAȚIONAL AL CÂNTECULUI FOLCLORIC PENTRU COPII LA EDIȚIA A II-A

În data de 27 octombrie 2018, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit Festivalul-concurs internațional al cântecului folcloric pentru copii, cu genericul „Cântec drag din plai străbun”, aflat la ediția a II-a. Festivalul a fost inițiat și organizat de Catedra de Arte și Educație artistică a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

Cu un cuvânt de salut s-a adresat publicului participant Prim-prorectorul pentru activitatea didactică, Lidia Pădureac, conf. univ. dr., decanul FȘEPA, Lora Ciobanu, conf. univ. dr., șefa catedrei AEA, Marina Cosumov, conf. univ. dr. și președintele festivalului, Grigore Onoico, lect. univ.

Festivalul-concurs a devenit un eveniment național de tradiție, care contribuie la păstrarea și promovarea culturii tradiționale, descoperind noi și autentice talente interpretative ale folclorului muzical autohton, care valorifică moștenirea noastră folclorică.

Programul Festivalului-concurs a asigurat un dinamic dialog al generațiilor, interpreți consacrați și tinere talente, cu vârsta cuprinsă între cinci și optsprezece ani. În vederea unei eficiente organizări, programul a fost împărțit în două secțiuni: soliști vocali și formații etnofolclorice din Republica Moldova și România.

Învingătorii la acest Festival-concurs au fost apreciați cu diplome de merit, fiind invitați să participe și la edițiile următoare.

Pozele de la eveniment le găsiți aici

Distribuie acest articol