Înmânarea diplomelor de master la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului

 

Luni, 18 februarie 2019, în Sala Senatului a Universității de Stat „Alecu Russo”  din Bălți a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor studenților ciclului II, master (90 credite) la programele de studii:

1.Didactica chimiei

2.Didactica fizicii

3.Didactica matematicii

Acest eveniment va rămâne pentru cei 15 absolvenți ca o zi memorabilă pentru întreaga viață, zi care le-a marcat destinul de a se încadra plenar în viața socială a țării. Evenimentul a fost monitorizat de Decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, Ina Ciobanu, conf. univ.,dr., care i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul încheierii cu succes a studiilor de masterat. Sincere felicitări au adresat absolvenților Lidia Pădureac, conf.univ.,dr., Prim-prorector pentru activitatea didactică al USARB,  Eugeniu Plohotniuc, conf.univ.,dr., Șeful Catedrei de matematică și informatică, Vitalie Beșliu, conf.univ., Șeful Catedrei de științe fizice și inginerești, Boris Boincean, dr.hab.,prof.-cerc., Șeful Catedrei de științe ale naturii și agroecologie.

Absolvenții, la rândul lor, plini de emoții, au adresat sincere mulțumiri corpului profesoral-didactic și întregului colectiv USARB, pentru cunoștințele acumulate pe parcursul celor doi ani de studii.

Festivitatea de înmânare a diplomelor a fost încheiată cu onorarea de către cei prezenți a Imnului de Stat al Republicii Moldova.

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici

 
Distribuie acest articol