Sesiunea de informare 3: Modernizarea educației antreprenoriale la USARB 

Joi, 21 februarie 2019, în aula 523, corpul 5, a avut loc sesiunea de informare nr. 3 în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La sesiune au participat profesorii și masteranzii anului I de studii interesați de modernizarea și digitalizarea educației antreprrenoriale.

În cadrul ședinței au fost prezentate oportunitățile oferite de proiect pentru implementarea metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programului de  master “Administrarea afacerilor comerciale”. S-au discutat  posibilitățile de valorificare a instrumentelor platformei MOODLE pentru predarea disciplinelor economice.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile preconizate pot fi consultate pe :

https://www.restart-eu.upb.ro

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici. 

Distribuie acest articol