ReSTART: Sesiunea de ghidare și conciliere în carieră a masteranzilor specialităților economice

În data de 23 februarie 2019, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA),  a fost organizată a doua sesiune de ghidare  și conciliere în carieră a studenților masteranzi de la specialitățile Administrarea afacerilor comerciale și Management financiar.

 În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare personală în carieră, au realizat analiza SWOT al abilităților și competențelor lor profesionale, au indicat posibilitățile de dezvoltare personală profesională oferite de businessul local, piața forței de muncă și societate, precum și amenințările existente la nivel micro și macroeconomic. În rezultat au fost elaborate 10 planuri de ghidare în carieră în care masteranzii au indicat soluțiile posibile pentru depășirea amenințărilor  și riscurilor existente în afaceri și în dezvoltarea profesională.

În perioada 2019-2020, în cadrul proiectului ReSTART, vor fi organizate încă patru sesiunii de ghidare și orientare în carieră pentru toți studenții doritori. Va fi elaborat un Ghid de ghidare în carieră pentru absolvenții USARB.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.

Distribuie acest articol