În data de 02.03.2019 Centrul de Criză Familială „SOTIS” din mun. Bălți a fost vizitat de către masteranzii grupelor academice CP11M (specializarea – Consiliere psihologică în instituții și organizații) și PJ11M (specializarea – Psihologie judiciară). Vizita de studiu a fost organizată și desfășurată în cadrul cursului universitar ,,Managementul serviciului psihologic”. Psihologii centrului: Dumitrița Chirojca și Snejana Borșevschi au vorbit despre specificul de activitate a Centrului, modalitatea de organizare, desfășurare și prestare a serviciilor (inclusiv cele psihologice) victimelor violenței familiale. Masteranzii au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să obțină răspunsuri cu referire la: – Statutul centrului de Criză Familială ,,SOTIS” din mun. Bălți; – Personalul ce activează în incinta centrului; – Modalitatea de organizare și prestare a serviciilor psihologice; – Studii de caz ce vizează victimele violenței familiale (beneficiari ai centrului); – Reușite și dificultăți cu care se confruntă colaboratorii și psihologii centrului în activitatea sa. – Evoluția și inserția psiho-socială a victimelor (femei, mame cu copii, copii victime ale abuzului familial); – Parteneriate și colaborarea cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale din municipiu și țară ș.a. La fel, masteranzii au făcut cunoștință cu materiale și documentația administrată de către psihologi, modalitatea de organizare a cabinetului de lucru precum și a cabinetului de consiliere psihologică. Vizita de studiu contribuie la o mai bună familiarizare și formare profesională a masteranzilor cu domeniul lor de studiu, sporirea angajabilității profesionale, precum și cunoașterea experienței, a succeselor și performanțelor obținute de către instituțiile și organizațiile din domeniu. Scopul Centrul de Criză Familială „SOTIS” din mun. Bălți constă în oferirea protecţiei şi plasamentului temporar victimelor violenţei în familie, socializarea şi (re)integrarea acestora în familie şi în comunitate.

Foto aici

Distribuie acest articol