În data de 28.02.2019 studenții grupelor academice PS11Z și PS21Z, specialitatea psihologie, ciclul licență, din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, au participat la Lecția publică ,,Prevenirea torturii: provocări și perspective. Discuții cu expertul”. Studenții au avut posibilitatea să facă cunoștință cu: conceptul de tortură, consecințele torturii asupra victimei, legislația și acțiuni de combatere a torturii pe plan național și international, asistența și serviciile oferite victimelor torturii. Subiectele prezentate au trezit un interes deosebit participanților la ora publică, provocandu-i să participe la discuții/intervenții cu Domnul Alexandru Zubco, Șeful direcției prevenirii torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Participarea la astfel de instruiri/întâlniri cu caracter non-formal contribuie la creșterea personală și profesională a studenților specialității psihologie. Ora publică a fost organizată și desfășurată de Către Direcția prevenirii torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri din mun. Bălți. Proiectul ,,Managementul reținerii și detenției în Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova” implimentat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.

Foto aici

Distribuie acest articol