Psihologii în lupta pentru prevenirea consumului de droguri

În data de 11 martie 2019, studenții grupei academice PS31Z, specialitatea psihologie, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, au vizitat Inspectoratul de Poliție Bălți (activitate realizată în cadrul cursului universitar ,,Asistența psihologică a persoanelor dependente”, titular de curs – Vasile Garbuz).

În cadrul vizitei de studiu, cursanții au avut posibilitatea să comunice cu ofițerii din cadrul IP Bălți, responsabili de prevenirea și combaterea infracțiunilor, ce țin de utilizarea și comercializarea drogurilor și Domnul Ruslan Chicimaniuc, șeful biroului pentru minori din cadrul inspectoratului.

Colaboratorii IP, au prezentat informații detaliate despre:

– situația actuala în municipiu cu privire la utlizarea și comercializarea drogurilor;
– acțiunile pe care le întreprinde IP Bălți în vederea profilaxiei și combaterii infracțiunilor de acest gen;
– substanțele care sunt comercializate către și întrebuințate de consumatorii de droguri în municipiu;
– aspecte legislative cu privire la subiectul abordat;
– colaborarea IP Bălți cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor sus menționate ș.a.

Întrebările adresate de studenți și răspunsurile oferite au pus înevidență mai multe aspecte:

– se atestă o diminuare a frecvenței și numărului de infracțiuni ce țin de consumul și distribuția drogurilor în localitate;
– s-a diminuat numărul de utilizatori ai drogurilor și altor substanțe inhalate în rândul minorilor;
– a crescut numărul persoanelor consumatoare de droguri în rândul persoanelor cu vârsta de: 18-24 ani, 25-29 ani, 30 și mai mulți ani.
– vânzătorii de substanțe evită contactul direct cu consumatorii de droguri, utilizând mai frecevent comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare (viber, telegram, facebook ș.a.);

Domnul Ruslan Chicimaniuc a subliniat importanța activității realizate de către psihologi în vederea profilaxiei și intervenției în situații de consum de droguri.

Studenții au menționat că astfel de vizite sunt importante pentru formarea lor profesională și personală. Au spus că informația oferită de către colaboratorii Inspectoratului de Poliție le va permite mai eficient să elaboreze și să implementeze programele de profilaxie și intervenție psihologică în lucrul cu beneficiarii.

Aducem mulțumiri colaboratorilor și în special Domnului Oleg Cojocari, comisar, șef al Inspectoratului de Poliție Bălți, pentru buna organizare și desfășurare a vizitei de studiu.

Considerăm că astfel de întâlniri contribuie la o mai bună familiarizare și formare profesională a studenților cu domeniul lor de studiu și sporește angajabilitatea profesională a absolvenților specialității psihologie.

Foto aici

Distribuie acest articol