Catedra de științe ale naturii și agroecologie a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a promovat în data de 13 aprilie 2019 Concursul lucrărilor de cercetare a elevilor  ,,Chimia în viața noastră” din Zona de Nord a Republicii Moldova.

La deschiderea Concursului cu mesajul de salut au participat:

prim-prorector pentru activitatea  didactică USARB, dr., conf. univ. Lidia Pădureac;

decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului dr., conf. univ. Ina Ciobanu;

șeful Catedrei de științe ale naturii și agroecologie, dr. hab., prof. cercet. Boris Boincean;

șeful laboratorului de chimie fizică și ecologică, dr. hab., conf. univ. Vasile Șaragov;

președintele Autoguvernanței Studențești USARB, Victor Grigor.

La Concurs au participat elevii claselor a X-XII-a și studenții colegiilor din Zona de Nord a Republicii Moldova.  

Învingătorii Concursului lucrărilor de cercetare a elevilor  ,,Chimia în viața noastră” sunt:

Locul I

 1. Stoica Dumitru, Țară Cătălina, Lungu Mihaela, Scutaru Nicoleta. Profesor: Sîrbu Nina. Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” or. Florești.

Locul II

 1. Jitari Andrei, Jitari Mădălina. Profesori: Jitari Natalia, Jitari Elena. I. P Gimnaziul Făleștii Noi, raionul Făleşti.
 2. Băbălău Mădălina, Cumurciuc Grațiela-Victoria. Coordonator: Butnari Lilia. IPLT “Mihai Eminescu”, mun. Bălți.

Locul III

 1. Groza Vladislava. Profesor: Dorogan Elena.  IPLT „ Petru Rareș ”, or. Soroca.
 2. Velicichina Anna. Profesor:Untura Stela. Liceul Teoretic „A. S. Pușkin”, or. Soroca.
 3. Axentiuc Anna, Chirilova Anghelina. Profesor:  Radul Mariana. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” , or. Otaci.

Mențiuni

 1. Idricean Ala. Profesor: Dorogan Elena.  IPLT „ Petru Rareș ”, or. Soroca.
 2. Gîncu Anastasia, Țușca Dumitrița. Profesor: Ignatov Raisa.  IPLT „ Petru Rareș ”, or. Soroca.
 3. Căldare Elena. Profesor:Dorogan Elena.  IPLT „ Petru Rareș ”, or. Soroca.
 4. Gordaş Alexandrina, Melenciuc Cătălina, Fuga Diana. Profesor: Burcovschi Stela. LT “B. P. Hasdeu”, mun. Bălţi.
 5. Iacubenco Aleona.  Profesor: Domniuc Aleona. Liceul Teoretic „A. S. Pușkin” , or.  Fălești.
 6. Moraru Victoria, Stamati Maria. Profesor: Saranciuc Ana. IPLT “Mihai Eminescu”, mun. Bălți.

Învingătorilor li s-au oferit premii băneșți de către sponsorul Î. M. ,,BEERMASTER- BREWERY” S. A.  

Galerie foto de la concurs aici

Distribuie acest articol