ReSTART: TRANSFORMING TEACHERS MINDSETS THROUGH DIGITAL AND ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT

2nd ToT Session

În perioada 21-26 octombrie 2019, un grup de profesori de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, implicați în modernizarea programului de master „Administrarea afacerilor comerciale” în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), au beneficiat  de o sesiune de instruire în domeniul implementării metodelor şi tehnologiilor moderne în procesul de predare şi evaluare.

Trainingul a avut loc la Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia și a fost condus de către partenerii europeni ai proiectului. Subiectele discutate în cadrul sesiunii de instruire au vizat abordarea inovativă în predarea disciplinelor economice, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, practicile ICT în predare, transferul tehnologic și incubatoarele de afaceri, aplicarea jocului în predare.

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

ReSTART: TRANSFORMING TEACHERS MINDSETS THROUGH DIGITAL AND ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT

2nd ToT Session

Between October 21-26, 2019, a group of professors from the Faculty of Real, Economic and Environmental Sciences of the “Alecu Russo” Balti State University, involved in the modernization of the master program “Business Administration” within the RESTART Project (No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), benefited from a training session in the field of implementation of modern methods and technologies in the teaching and evaluation process.

The training took place at Technical University from Kosice, Slovakia, and was led by European project partners. The topics discussed during the training session focused on the innovative approach in teaching economic disciplines, developing entrepreneurial skills, ICT practices in teaching, technology transfer and business incubators, application of the game in teaching.

The photos from the event can be viewed here.

More details about the project and other planned activities can be found on the project web page: http://www.restart-eu.upb.ro/

 

Distribuie acest articol