Dezvoltarea profesională a studenților psihologi prin vizitarea instituțiilor de profil

În data de 15 noiembrie 2019, la inițiativa Catedrei de psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, și sub egida asistentului universitar Vasile Garbuz, studenții grupelor academice PS11Z, PS21Z (Programul psihologie, ciclul I licenta) și PJ11M (Programul psihologie judiciară, ciclul II, studii superioare de master) au vizitat mai multe instituții de stat din municipiul Chișinău:  

  • Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova;
  • Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova;
  • Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova.

Scopul și obiectivele vizitelor de studii au vizat familiarizarea cu:

  • structura organizațională și specificul de activitate a instituțiilor de profil;
  • activitatea serviciului psihologic și subdiviziunile acestuia;
  • modalitatea și particularitățile desfășurării activității de evaluare, consiliere, corecție și dezvoltare/formare psihologică. ș.a.
  • analiza posibilităților de angajare în cadrul serviciului psihologic (exigențe/cerințe înaintate față de candidat, condițiile de muncă ș.a.)

Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova

La Academia Militară, oaspeții bălțeni au fost întâmpinați de către Comandantul (Rector) al instituției vizitate – colonel Sergiu Plop și psihologul Tatiana Sandu. Studenții au aflat mai multe informații despre Academie, structura ei, posibilitățile de instruire la ciclul I, II și studii doctorale. La fel, li s-a vorbit despre tradițiile, viața și atmosfera de trai a studenților din cadrul Academiei Militare. Psihologul Tatiana Sandu a menționat despre complexitatea și specificul evaluării și acordării suportului psihologic tinerilor studenți la toate etapele ale studiilor: începând cu perioada de adaptare și continuând cu pregătirea psihologică către diverse misiuni militare.

Dorim să aducem mulțumiri pentru buna organizare și desfășurare a vizitei de studiu: Domnului Comandant, colonel, Sergiu Plop, Doamnei Ilona Dzic, specialist principal al Serviciului Psihologic din cadrul Ministerului Apărării și Doamnei Tatiana Sandu, psiholog al  Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”.

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

La sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, studenții au fost întâmpinați de echipa și șefa serviciului psihologic, locotenent- colonel Diana Botnariuc.

Dumnealor au prezentat direcțiile, structura și activitățile Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Studenții au avut posibilitatea să viziteze sălile de lucru a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, a dispeceratului și echipelor operative.

Studenților li s-a vorbit despre responsabilitățile colaboratorilor (2400 de angajați: pompieri, salvatori, paramedici și psihologi) despre curajul, devotamentul, sacrificiul și riscul la care ei se supun zilnic participând în misiuni de salvare și situații excepționale.

O discuție de suflet a urmat în cadrul sălii de ședințe unde psihologii: șefa serviciului locotenent – colonel Diana Botnariuc, psihologii ofițeri, căpitanii Crina Vicol, Valeriu Suvac și locotenentul Eduard Savin le-au relatat studenților despre specificul lor de activitate.

Pe parcursul prezentărilor, studenții au avut posibilitatea să adreseze și să obțină răspunsuri la întrebări ce țin de activitatea psihologică în cadrul serviciului.

Mesajele motivaționale ale vorbitorilor au contribuit la o mai bună conștientizare de către studenți a rolului psihologului, calitățile personale și profesionale de care acesta trebuie să dea dovadă în activitatea sa.

Vizita de studiu la Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI din mun. Chișinău a fost posibilă grație Sefului IGSU, Domnului General Mihail Harabagiu, Doamnei locotenent – colonel Diana Botnariuc și psihologilor din cadrul serviciului psihologic. Aducem mulțumiri și considerațiuni administrației și efectivului Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale pentru munca și profesionalismul depus în siguranța cetățenilor Republicii Moldova.

Centrul Național Anticorupție din mun. Chișinău în vizorul studenților/psihologi de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.

Vizita de studiu a demarat cu o prezentare generală a misiunii și obiectivelor CNA realizată de către Domnul Victor Filip, Șef Secția resurse umane și președintele comisiei de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului. Ulterior a urmat o sesiune de informare privind integritatea promovată de către Doamna Tatiana Mostovei, șefa secției instruiri din cadrul Direcției Educație Anticorupție și Doamna Virginia Moraru, inspector principal Secția interacțiune civilă CNA. În cadrul acesteia studenții au primit materiale și au fost informați despre Aspecte introductive privind anticorupție și politicile de integritate în Republica Moldova.

Studenții de la USARB au manifestat un interes deosebit în ceea ce privește modul și condițiile efectuării unui test la detectorul comportamentului simulat „poligraf”. Despre subtilitățile legale, metodologice și tehnice lea vorbit Domnul Igor Carabețchii, poligrafolog atestat din cadrul CNA. La fel, Dumnealui a menționat și despre consecințele ,,picării” testului, în eventualitatea verificării potențialilor candidați la funcția de colaboratori ai CNA, judecători, procurori sau inspectori de integritate.

Vizita tinerilor s-a finalizat cu mult entuziasm și voie bună, alături de echipa ofițerilor mascați, unde aceștia au testat echipamentul de luptă, sub îndrumarea ofițerilor Serviciului escortări și misiuni speciale a CNA.

Aducem mulțumiri și sperăm la o colaborare fructuoasă pe viitor echipei CNA și în special: Domnului Ruslan Flocea, Director al Centrului Național Anticorupție, Domnului Victor Filip, președintele comisiei de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului, șef Secția resurse umane, Domnul Igor Carabețchii, poligrafolog și Doamnei Tatiana Mostovei, șefa secție instruiri din cadrul Direcției Educație Anticorupție CNA.

Mai multe foto aici

Distribuie acest articol