BURSE INDIVIDUALE DE CERCETARE OBȚINUTE

DE CADRELE DIDACTICE DIN USARB

Ca urmare a concursului de burse individuale în domeniul politicilor educaționale pentru tineri cercetători, lansat la sfâșitul anului 2019 de Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, au fost desemnate patru finaliste, două dintre ele fiind din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Este vorba de doamna Viorica CRIȘCIUC, dr., conf. univ. la Catedra de Arte și Educație artistică și doamna Veronica GARBUZ, dr., lect. univ. la Catedra de Științe economice.

Prin această inițiativă, organizatorii concursului și-au propus sporirea capacităților în sectorul educațional și calității analizelor realizate pe datele statistice PISA 2018 prin fundamentarea politicilor educaționale bazate pe dovezi, orientarea acestora spre extinderea echităţii, accesului, incluziunii și îmbunătățirii rezultatelor învățării.

În perioada decembrie 2019 – septembrie 2020, persoanele selectate vor elabora câte un studiu de politici educaționale, bazat pe rezultatele PISA 2018. Bursierele sunt încurajate să dezvolte abordări interdisciplinare în analiza şi monitorizarea politicilor educaţionale şi să identifice noi oportunităţi de modernizare a învăţământului general.

Cercetările elaborate vor fi prezentate în cadrul unei mese rotunde, care va fi organizată la Chișinău de Fundația Soros-Moldova, în colaborare cu Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, la finele anului 2020.

Distribuie acest articol