Ministrul Educației, Culturii și Cercetării în vizită la USARB

În data de 06 februarie 2020, administrația și membrii Senatului Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi au avut o întrevedere cu domnul Corneliu POPOVICI, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, care a întreprins o vizită de lucru la universitate. Discuțiile s-au focalizat pe provocările cu care se confruntă sistemul de învățământ superior, în general, și USARB, în particular. S-au elucidat proiectele aflate în derulare, realizările universității, rezultatele concursului proiectelor de cercetare „Program de Stat” pentru anii 2020-2023, perspectivele de dezvoltare a domeniilor cercetării și inovării în anul 2020, aprobarea Hotărârii de Guvern „Pentru prelungirea perioadei de tranziție privind funcționarea instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară” etc.

Ministrul Corneliu Popovici a specificat inițiativele Guvernului în domeniile cercetării și inovării și învățământului superior, a discutat cu reprezentanții USARB despre necesitatea susținerii dezvoltării universităților regionale, a răspuns la mai multe întrebări privind implementarea Legii salarizării, desfășurarea concursului proiectelor de cercetare „Program de Stat” pentru anii 2020-2023 etc. Ministrul a vizitat și campusul universitar, având posibilitatea să discute cu studenții.

            Rezultatele activității științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost recunoscute, în timp, prin:

  • Acreditarea de 3 ori a universității (2006, 2011 și 2016) în calitate de organizație din sfera științei și inovării și dobândirea calificativului Organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B).
  • Peste 50% din personalul USARB deține titluri științifice (12 doctori habilitați, 103 doctori în științe)
  •  implementează din anii 90 proiecte de cercetare/inovare, deținând experiență bogată în domeniu;
  • USARB implementează, din anii 90, proiecte internaționale, personalul academic fiind implicat în consorții și rețele universitare internaționale etc;
  • În anul 2015 USARB a primit autorizare pentru funcționarea Școlii doctorale în Filologie și statutul de instituție partener în 6 Școli doctorale ale Consorțiilor academice ale Universității Academiei de Științe a Moldovei și AȘM;
  • Meritele personalului academic pe sectorul de cercetare au fost recunoscute la diferite saloane internaționale de inventică, expoziții, foruri științifice, au fost remarcate de către Guvernul RM și MECC;
  • Buna funcționare a Repozitoriului instituţional ORA (OPEN RECEARCH ARCHIVE) – USARB, prin care are loc difuzarea cunoştinţelor la nivel mondial,  sporind astfel vizibilitatea şi imaginea USARB în lume. 
  • La categoria citări de publicații științifice, întitulat „TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles Ninth Edition, USARB ocupă în a doua jumătate a anului 2019 – locul 5 la nivel național etc.

 

 

 

Distribuie acest articol