Înmânarea diplomelor de master la FȘEPA

Joi, 13 februarie 2020, în Sala Polivalentă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut loc festivitatea de înmânare solemnă a diplomelor studenților ciclului II, la programele de studii: 1. Managementul educațional 2. Managemntul educației incluzive 3. Managementul educației timpurii Acest eveniment va rămâne pentru absolvenți ca o zi memorabilă pentru întreaga viață, zi care le-a marcat destinul. Evenimentul a fost monitorizat de Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Lora Ciobanu, conf. univ., dr., care i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul încheierii cu succes a studiilor de masterat. Sincere felicitări și urări de bine au adresat absolvenților Lidia Pădureac, conf.univ.,dr., Prim-prorector pentru activitatea didactică a USARB, Tatiana Gînju, lect. univ., dr., Prodecanul facultății ȘEPA, Galina Grosu, metodist studii cu frecvență la zi. Absolvenții, la rândul lor, plini de emoții, au adresat sincere mulțumiri corpului profesoral-didactic și întregului colectiv USARB, pentru cunoștințele acumulate pe parcursul celor doi ani de studii.

Distribuie acest articol