Noi ordine ale Rectorului USARB

În contextul pandemiei cu COVID-19, administrația, angajații și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți respectă cu strictețe prevederile și recomandările Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Toate acțiunile întreprinse sunt orientate spre asigurarea calității proceselor universitare, pentru a finaliza reușit anul universitar.

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și în scopul asigurării vieții și sănătății studenților și angajaților Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ca urmare a evoluției situației epidemiologice, Rectorul USARB Natalia GAȘIȚOI a emis 2 ordine:

Ordinul nr. 02-36 din 16 aprilie 2020, cu privire la modificarea Programul procesului de învățământ pentru anul universitar 2019-2020, ciclurile I, II și III (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență;

Ordinul nr. 02-37 Din 16 aprilie 2020,  cu privire la activitățile din cadrul USARB în perioada 21 aprilie – 24 aprilie 2020.

Modalitatea de activitate a universităților în perioada 21 aprilie–24 aprilie 2020, este reflectată și în Circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din 16.04.2020

Sănătatea studenților și angajaților este prioritară !

Distribuie acest articol