Publicații dedicate Legislației europene privind Drepturile Omului achiziționate cu suportul proiectului HRLAW

Reprezentanții universităților din Ukraina și Moldova, membre ale consorțiului proiectului HRLAWEuropean Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova, număr de referință 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP/Legislația europeană privind Drepturile Omului pentru universitățile din Ucraina și Moldova, din cadrul programului Erasmus+, beneficiază de un lot de publicații științifice  achiziționat cu suportul proiectului nominalizat.

Publicaţiile sunt integrate în colecţiile Bibliotecii Științifice ale USARB şi refelctate în catalogul electronic: http://primo.libuniv.md/., fiind stocate în  Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice.

Conform prevederilor proiectului, lotul de carte achiziționat este destinat studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor Facultății de Drept și Științe sociale, în special studenților de la programul de master Drepturile omului, inițiat și dezvoltat cu suportul proiectului HRLAW (Ciclul II – Studii superioare de master, codul şi denumirea domeniului general de studiu: 042 Drept, Program de master: Drepturile omului (90/120 ECTS), membrilor Oficiului Ombudsmanului Studențesc al USARB, doctoranzilor, tuturor angațaților Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, absolvenților, partenerilor USARB preocupați de Legislația europeană privind Drepturile Omului.

Proiectul Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW) No.573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) este finanțat de programului european ERASMUS + , în urma concursului organizat de EACEA, selecția 2016, aplicant – Universitatea de Tehnologii din Talin, Estonia, coordinator local/instituțional –Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ.

Mai multe detalii despre proiectul HRLAW găsiți la: http://hrlaw.eu.org/

 

Distribuie acest articol