Diplome de apreciere și recunoștință

din partea Agenției Naționale de Asigurare a Calității În Educație și Cercetare

Profesori ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost premiați cu înalte distincții de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în cadrul  ceremoniei de decernare a premiilor „Cristalul Calității”.

Administrația Universității aduce sincere felicitări:

Dlui profesor universitar, dr. habilitat, Gheorghe POPA, pentru Diploma de recunoștință acordată în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a personalului științific și științifico-didactic;

Dnei dr., conf.univ., prim-prorector pentru activitatea didactică, Lidia PĂDUREAC, pentru Diplomă de recunoștință acordată în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare externă.

Dnei dr., lect. univ., Veronica GARBUZ pentru Diplomă de laureat al Concursului Național „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2019” în domeniul științelor socioumane acordată pentru teza de doctor de gradul II „Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialişti cu studii superioare pe piaţa muncii din Republica Moldova”. Conducător științific: ROJCO Anatol, doctor, conferențiar cercetător.

Membrilor Catedrei de psihologie, dnei dr., conf. univ., șeful Catedrei, Silvia BRICEAG, pentru Diplomă de recunoștință acordată în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programului de studii superioare de licență Psihologie;

Cadrelor didactice implicate în procesul de acreditare externă a programelor de formare profesională continuă, Centrului de Formare Profesională Continuă pentru Diploma de recunoștință acordată în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de formare profesională continuă.

Mulțumim tuturor celor implicați în asigurarea calității procesului educațional-didactic în USARB pentru profesionalism și performanțe!

Vă dorim realizări și succese mari în continuare!

Cu aleasă prețuire,

Administrația Universității

 

 

Distribuie acest articol