UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

În data de 26 iunie 2020, își va desfășura lucrările (online) Colocviul științific al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE, în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în anul de învățămînt 2019-2020.

Temele comunicărilor (coordonate cu conducătorul științific) vor fi expediate pe adresa ȘDF (doctoratfilologie@gmail.com) pînă la ora 18.00 a zilei de 20 iunie 2020.

            Comitetul de organizare

Distribuie acest articol