Comunitatea academică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Litere adresează cele mai sincere și cordiale felicitări doamnei DINA STICI, conferențiar universitar, doctor la Catedra de slavistică, cu ocazia frumoasei aniversări, exprimând recunoștință și înaltă prețuire pentru anii dedicați Facultății, precum și pregătirii cadrelor de înaltă calificare. În acest context aniversar, îi dorim multă sănătate, fericire, noi împliniri, liniște și pace alături de cei dragi!

***

17 августа 2020 г. почетный профессор Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо, доктор филологии конференциар кафедры славистики ДИНА МИХАЙЛОВНА СТИЧ отмечает юбилейную дату со дня рождения. 

Ректорат, коллектив филологического факультета, кафедра славистики и профессорско-преподавательский состав Бельцкого госуниверситета сердечно поздравляет Дину Михайловну с юбилеем!

Преданность профессии, чуткое и внимательное отношение к коллегам и студентам, ответственность к делу подготовки учителей-русистов, открытость и доброжелательность снискали глубокое уважение окружающих к Дине Михайловне, которые в этот торжественный день от души желают ей крепкого здоровья, процветания и благополучия.

Distribuie acest articol