UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

_

CONCURSUL DE ADMITERE 2020

CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2020-2021)

Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2020-2021, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea Perioada
Depunerea dosarelor 15 septembrie 2020 – 22 septembrie 2020 (inclusiv)
Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

23 septembrie 2020

În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, Școala Doctorală Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va organiza Turul II al Concursului de admitere. Perioada de desfășurare a Turului II va fi anunțată în timp util.

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348; 069771746

            CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE 

            Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, care va include următoarele acte:

  1. Cererea de înscriere
  2. CV-ul candidatului
  3. Scrisoare de motivare care va cuprinde tema pentru care optează candidatul (vezi lista proiectelor științifice) și o schiță de plan de cercetare pentru teza de doctorat (maximum 1 pagină)
  4. Diploma de studii superioare și suplimentul cu notele obținute (plus copiile legalizate la notar)
  5. Dovada cunoașterii unei limbi moderne de circulație internațională
  6. Numele profesorului ales în calitate de conducător științific
  7. 3 fotografii format 3×4

GRANTURI SCOASE LA CONCURS

Nrcrt Domeniu științific Program de doctorat Nume, prenume conducător de doctorat Titlu proiect
Școală Doctorală Filologie
 
1. Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Studii filologice Gheorghe Popa Aspecte pragmatice ale frazeologismelor românești

 

 

 

 

2. Literatură română Specialitatea 622.01 Studii filologice Bantoș Ana Autoficțiune și metaficțiune în literatura română contemporană
3. Literatură română Specialitatea 622.01 Studii filologice  Leahu Nicolae Opera literară a lui Nicolai Costenco
4. Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Studii filologice Novac Adela Modificări semantice ale componentului apreciativ prin prisma câmpului lexico-semantic Om (în baza romanului „Biserica albă”  de Ion Druţă)
5. Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Studii filologice Sainenco Ala Gramatica în structurile verbal-asociative ale limbii române

 

6. Literatură universală şi comparată (Limba rusă)

Specialitatea 622.02.

Studii filologice Suzanskaia Tatiana Проблематика и авторская позиция в произведениях русской и европейской литературы о Владе III Цепеше

(Problematica și poziția auctorială în scrierile despre Vlad al III-lea (Țepeș) în literatura rusă și în unele literaturi europene)

7. Teoria textului; analiza discursului;                            stilistică (Limba română)

Specialitatea 621.06.

Studii filologice Răciula Lilia Variabilitatea diafazică a cromonimelor în poezia postmodernă
8. Teoria textului; analiza discursului;                            stilistică (Limba română)

Specialitatea 621.06.

Studii filologice Răciula Lilia Metaforele cognitive în opera lui Matei Vișniec
Distribuie acest articol