Oportunități de susținere a experiențelor de predare-cercetare ale angajaților USARB prin programe/proiecte internaționale: transfer de bune practici

În data de 6 octombrie 2020, a avut loc evenimentul ,,Oportunități de susținere a experiențelor de predare-cercetare ale angajaților USARB prin programe/proiecte internaționale: transfer de bune practici”, dedicat sporirii proceselor de internaționalizare ale USARB prin mobilități academice. Evenimentul s-a produs online, aplicația Google Meet.

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a menționat procesele de internaționalizare ale USARB au derivat din politicile educaţionale şi de cercetare, reforma învățământului superior, cât şi din provocările Universității de a planifica şi a realiza activităţi în spirit comun european, pentru promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei, ale drepturilor omului, ale culturii calității.            

Experiențele de predare-cercetare ale angajaților USARB sunt susținute de diverse programe și proiecte internaționale. Angajații USARB au prezentat experiențele inedite acumulate în cadrul unor stagii de formare/predare/cercetare, după cum urmează:

  • Oxana CHIRA,  dr., lect. univ. la Catedra de filologie engleză și germană, a beneficiat de o bursă de cercetare oferită de fundația KAAD ( Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) pentru 8 luni de zile (01.01.2020-31.08.2020), la Universitatea din Wuppertal, Germania.

https://media.usarb.md/2020/09/08/oportunitati-de-cercetare-sustinute-de-fundatia-kaad/

  • Lilia RĂCIULA, conf. univ., dr. la Catedra de limba română și filologie romanică, Facultatea de Litere, a prezentat experiența achiziționată în Nice, Franța. Stagiul de formare a fost obținut ca urmare a participării la concursul BIENVENUE A NICE, lansat de FRANCOPHONIA (Universités de Francophonia).

https://media.usarb.md/2020/02/15/stagiu-de-formare-la-nice-franta/

  • Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ. a prezentat experiențele accumulate în proiectele:

 ,,Modernizarea instrumentelor de internaționalizare, a practicilor și a competențelor personalului pentru sprijinirea învățării centrate pe studenți în cadrul universităților din Parteneriatul Estic” (INTERTOOL), finanțat de Institutul Suedez, coordonat de Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia (KTH).

https://media.usarb.md/?s=INTERTOOL

,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez și coordonat de Universitatea Malmö din Suedia.

https://media.usarb.md/2019/04/06/un-nou-proiect-finantat-de-institutul-suedez-a-fost-lansat-la-usarb/

https://media.usarb.md/?s=%2C%2CNoi+orizonturi+

Evenimentul a permis diseminarea bunelor practici achiziționate și a vizat buna participare a angajaților USARB în proiecte internaționale.

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a remarcat că stabilirea priorităţilor de internaționalizare a urmărit promovarea dialogului intercultural şi armonizarea standardelor educaționale şi ştiinţifice cu cele ale universităţilor cu experiențe inovative, aderarea la programe europene de schimb academic, facilitarea mobilităților internaționale în scop educațional sau de cercetare, consolidarea capacităților universității prin participarea în proiecte internaționale, susținerea proceselor de ,,internaționalizare acasă”, facilitarea dezvoltării unor programe efective de cooperare, cu impact asupra dezvoltării și consolidării competențelor angajaților și studenților USARB.

Distribuie acest articol