PALPÂND VEȘNICIA: lansare de carte, zi istorică în viața USARB

În data de 27 mai 2021, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut loc Lansarea cărții „Eugen Doga: perspectiva inversă”, Editura Academiei Române, București,  autor – Domnul Ion Gagim, doctor habilitat, profesor universitar, Maestru în arte. La acest eveniment cultural a participat ilustrul compozitor Eugen Doga.

Tradițional pentru USARB, lansările de carte adună personalități notorii în domeniul științei, culturii și artei. În curtea campusului universitar a sunat muzica Maestrului Eugen Doga în interpretarea Fanfarei Colegiului de Arte „Nicolae Borgos” din Soroca, sub conducerea Domnului Sergiu Vrabie, absolventul USARB.  Sub melodia valsului „Gramofon” discipolii ansamblului „Grație”, conducător artistic – dna Cornelia Țurcan, au creat o atmosferă magică. Copii cu vârsta de 3-5 anișori și tineri adolescenți au valsat sub coroana legendarului stejar din curtea USARB, fiind admirați de cadre didactice, studenți și invitați și Mastrul Eugen Doga.

La debutul activității, cu mesaj de salut către public s-a adresat dna rector, Natalia Gașițoi, doctor în științe, conferențiar universitar. Ideile prețioase evocate despre imaginea istorică și autentică a USARB, ofertele educaționale și perspectivele de formare a specialiștilor au construit un temei spiritual pentru lansarea propriu-zisă a cărții. În fața onoratului public, dna Rector a dat citirii Hotărârea Senatului USARB, „Cu privire la acordara titlului onorific de Dorctor Honoris Causa dlui Eugen Doga” și în semn de aleasă considerație s-au fost înmânat buchete de flori compozitorului Eugen Doga și profesorului Ion Gagim.

Dna Tatiana Dubițkaia, vice-primar de Bălți și-a rostit discursul cu multe laude și aprecieri în adresa administrației USARB, cadrelor universitare și caracterul prodigios a parteneriatului distre instituțiile de învățământ din municipiu și universitate. În special, a fost apreciată valoarea cărții semnate de către dl profesor Ion Gagim, în contextul realității în continuă schimbare. Din partea Primăriei municipiului Bălți, au fost înmânate faimoase buchete de flori, dnei rector, Natalia Gașițoi, dlui profesor Ion Gagim și compozitorului Eugen Doga.

Și-au anunțat prezența și au susținut discurs Academicianul Gheorghe DUCA, ex-președinte al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, inițiatorul ediției Basarabica; Academicianul Gheoghe MUSTEA, fondatorul și prim-dirijorul Orchestrei Simfonice a Companiei Publice Teleradio-Moldova; Domunul Paul GĂMURARI, președintele Uniunii compozitorilor și muzicienilor; Distinsa Doamnă Svetlana BIVOL, președintele Uniunii muzicienilor din RM, director al Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici” din Chișinău; Domnul Vlad BURLEA, compozitor, AMTAP; reprezentanții Școlilor de muzică și Școlilor de arte din Bălți și raioanele din preajmă. Un discurs științific, cu multe referințe la concepția și conținutul cății a fost prezentate multă dedicație de către Doamna Lilia TRINCĂ, decan la facultatea de Litere, doctor, conferențiar universitar, USARB.

 

O stare de spirit deosebită au creat absolvenții USARB, prin programul artistic, care a reunit creații compuse de Maestrul Eugen Doga:

♪ – Romanța „Ochiul tău iubit”, muzică de Eugen Doga, versuri – Mihai Eminescu, interpretată cu multă sensibilitate de către Tatiana Cozub, profesoară de canto la Colegiul de Muzică din Bălți, Magistru, absolventa USARB. Mastru de concert – masteranda anulului II, Elena Granețkaia.

♪ – Romanța „Aș vrea să viu la tine”, muzică de Eugen Doga, versuri de Veronica Micle,  interepretată de ansamblul vocal „Vivat”, Centrul municipal de Cultură şi tineret „Răut”, conducător artistic Olga Menzarar, Magistru, USARB. În componența ansamblului: Olga Menzarar, Victoria Zaporojan (masteranda anului I), Alina Țurcanu (absolventă). Au acompaniat: la pian – conferențiar universitar, doctor la catedra de Arte și educație artistică, Lilia Granețkaia, la vioară – masteranda Ana Matei, la violoncel – Viorica Cotic, profesoară la Școala de arte „Ciprian Porumbescu” din municipiul Bălți.

♪ – Cântecul – „Codrii mei frumoși”, muzică – Eugen Doga, versuri – Petru Cruceniuc,  interpretat la chitară de către masterandul anului I Victor Granețkii, iar compoziția de dans inspirat prezentată sub conducerea Marinei Maximciuc (magistru, absolventa USARB), conducător artistic al colectivului de dans „Imperia”, Palatul municipal de cultură.

♪ – Dansul „Tangoul pe terasă”, muzică – Eugen Doga, a fost interpretat cu multă pasiune de către discipolii colectivuui „Grație”, conducător artistic Cornelia Țurcanu (magistru, absolventa USARB).

♪ – Piesa „Sârba”, muzică – Eugen Doga, a fost virtuos interpetată de către orchestra de instrumente populare, condusă cu măiestrie aleasă de către Andrei Pascaru, profesor la Școala de muzică „George Enescu” din municipiul Bălți. Instrumentele orchestrei au sunat în plină armonie. Solo la nai a fost interpretat de către Xenia Tacu, discipol al Școlii de muzică „George Enescu”.

 

Catedra de Arte și educație artistică, facultatea de Științe ale educației, Psihologie și Arte din  Universitatea de Stat „Alecu Russo” aduce mulțumiri alese primăriei municipiului Bălți, tuturor artiștilor, cadrelor didactice și administrațiilor instituțiilor care au adus ofrandă fenomenului „muzica compozitorului Eugen Doga”. Toți împreună am creat istoria acestei zile – 27 mai 2021!

O zi cu muzica lui Eugen Doga, o zi cu spiritul cărții semnate de profesorul Ion Gagim, o zi în campusul USARB cu oameni deschiși spre frumos, cultură, artă, știință.

 

Eugen Doga: „Mă simt, ca stare de spirit, al Lumii, promotor al Luminii și al Frumosului, or anume aceasta înseamnă pentru mine muzica. Dacă aș putea, aș aduce Soarele și Luna în casa omului…”. 

Ion Gagim: „Muzica lui Eugen Doga nu-și propune „să răstoarne munții”, „să zguduie lumea”, ea își dorește ceva mai simplu, dar, totodată, fundamental – să aline sufletul, să-l bucure și să-l întărească în aspirația lui spre fericire, să-l învețe să iubească”.

 

Aducem în continuare alocuțiunile Academicianului, Ex-președintelui AȘM, membrului de onoare al Academiei Române – Domnul Gheorghe Duca și a Domnului Victor SPINEI, Academician, Istoric, arheolog, doctor în istorie, Membru titular al Academiei Române, București, România, coordonatorul ediției Besarabica.

 

Dragă maestre și stimate Domnule academician, Eugen Doga!

Stimată Doamnă Rector, Prof. Natalia Gașițoi,

Stimate Domnule Profesor, Ion Gagim,

Onorați participanți la această frumoasă lansare de carte!

Astăzi are loc lansarea unei cărți despre muzică.

Eu, însă, sunt chimist, adică sunt un om al științei. Și încă al unei științe reale, nu umanistice, or chimia este una din cele mai reale științe, unde emoțiile nu țin de domeniul ei, deoarece fără adevărul în chimie nu putem înțelege cum am provenit, care este compoziția noastră, cum ne menținem viața, cum tratăm bolile și ce este moartea. Emoțiile de ordin artistic și estetic în chimie nu se acceptă.

Așa ar părea la prima vedere, dar în realitate nu este așa. Pentru că dacă științele naturii nu țin de emoții în sensul obișuit al cuvântului, atunci ele țin de ceea ce se numește „estetic”. De ce? Deoarece aceste  științe exprimă realitatea fizică, obiectivă, iar aceasta, după cum știm, este organizată armonic, ritmic, simetric – de la macro-nivelul la micro-nivelul ei. Grecii vechi numeau realitatea lumii prin cuvântul „cosmos”, ceea ce însemnă „ordine”, dar totodată și „podoabă”, adică „frumusețe”. Și dacă realitatea cosmic-universală este de natura unei „podoabe”, atunci totul din ce este ea compusă are același caracter.

Dacă privim formulele chimice, ecuațiile matematice, legile fizice, exprimate grafic – toate sunt „frumoase”, adică au o înfățișare ritmic-ordonată, proporțională, estetică. Și se știe că cu cât sunt mai fundamentale legile naturii, cu atât ele sunt mai estetice în formula lor.

După cum vedem, extremele se ating, vorba vechilor latini. Adică, până la urmă, „Toate sunt una și una este tot”. De aceea, unui om de știință nu poate să nu-i placă muzica, pentru că lumea pe care el o studiază este oraganizată, în estența ei, după legile muzicii, o manifestare a căreia este și creația Maestrului Eugen Doga.

Acest adevăr universal îl reamintesc eu în cartea pe care o lansăm astăzi. Pentru că dacă acestă cartea a apărut, atunci să știți că am pus și eu umărul ca ea să apară. De ce aceea am și prefațat-o printr-un cuvânt introductiv. Dar înainte de a vă spune cum s-a întâmplat acest lucru, vreau să vin cu timpul puțin înapoi.

În anii mei de Președinte al Academiei de Științe a Moldovei am susținut activ înaintarea și alegerea în rândul membrilor instituției  a personalităților marcate din domeniile artei. Astfel, cu înaltul titlu de academician au fost distinși poeții Grigore Vieru și Dumitru Matcovschi, celebra soprană Maria Bieșu, compozitorii Eugen Doga și Gheorghe Mustea.

Dar care este raționamentul prezenței oamenilor de artă în calitate de titulari ai unei academii de științe, or, după cum se știe, știința și arta reprezintă două forme diferite de cunoaștere și explorare a lumii? Așa este, pe de o parte. Pe de alta, însă, aceste două manifistări ale spiritului uman, nu sunt altceva decât două forme ale uneia  și aceleiași emanații. Adică „Toate sunt una și una este Tot” după cum ziceam.

Eu sunt un mare pasionat de muzică. Și iată de la un timp s-a întâmplat că am început să cunosc cărțile domnului profesor Ion Gagim. Un interes aparte mi-au trezit scrierile sale atunci când câțiva ani în urmă pe timpul  Președinției mele la Academia de Științe a avut loc Conferința Științifică aniversară dedicată activității domnului profesor, pe atunci responsabil de Filiala Bălți a Academiei. Și am zis atunci, la Conferință: „E suficient să citești cărțile lui Ion Gagim despre muzică, și nu mai trebuie s-o asculți”. Cred că ați înțeles tâlcul acestei fraze.

De aceea, într-o bună zi, când stăteam la o discuție cu Maestrul Eugen Doga, a apărut ideea de a-i propune domnului profesor să scrie o carte despre ilustrul compozitor, care să fie editată de Academia Română în seria „Basarabica” – în special pentru publicul din dreapta Prutului, unde n-au fost editate până în prezent cărți despre Maestru. Domnul profesor zice că vocea mea a fost atât de convingătoare, încât n-a putut refuza. Iată cum ținem cartea în mâine. Proiectul a fost realizat.

Vreau să felicit, cu această ocazie, autorul și, desigur, protagonistul cărții, Maestrul Eugen Doga, care zice că-i place mult cartea.

Felicitării, doamnă Rector și Universității cu acest frumos eveniment!

Ne-am dorit – și acest lucru este logic – ca prima ei lansare să aibă loc la Universitatea din Bălți, în această prestigioasă instituție de învățământ, de unde este autorul. Totodată, prin această lansare, pe care am propus-o, îmi aduc aportul, în calitatea mea de Doctor Honoris Causa al Universității, la dezvoltarea imaginii ei și la promovarea bunului ei nume.

Vă mulțumesc, Gheorghe DUCA, academician.

 

Mult stimate Doamnă Rector Natalia Gașițoi,

Mult stimate Maestre Eugen Doga,

Mult stimate Domnule Profesor Ion Gagim,

Mult stimat auditoriu!

Vremurile tulburi și nebuloase pe care le trăim mă împiedică – cu tot regretul – să particip fizic la distinsa manifestare culturală de la Bălți, o inițiativă salutară, vrednică de deosebită considerație.

Maestrul EUGEN DOGA merită din plin omagierea întregii românități, pentru unicitatea harului dobândit de la Cel de Sus, pentru devoțiunea sa neîntinată pentru fascinata artă a sunetului și pentru poporul care l-a zămislit.

O colectivitate umană își găsește aprecierea pe plan internațional nu numai pentru valorile pe care le creează, ci și pentru modul cum le cultivă și le perpetuiază din generație în generație. Iată de ce venerarea Maestrului EUGEN DOGA reprezintă o datorie de suflet și de onoare a celor ce îi suntem contemporani, Domnia sa fiind – după opinia mea  de împătimit meloman, dar și a specialiștilor și a tuturor iubitorilor de armonie senzorială – cel mai talentat compozitor român al vremurilor noastre. Maestrul EUGEN DOGA și-a găsit un foarte adecvat tălmăcitor al valențelor sale de creator în persoana distinsului critic muzical Ion Gagim, care i-a dedicat o admirabilă monografie, unde îi prospectează cu profesionalism și vibrație creația muzicală, plasându-l pe un binemeritat soclu al înaltelor valori.

În nici un chip nu poate fi ignorat aportul substanțial la apariția respectivei monografii al prestigiosului savant academician Gheorghe Duca, ani îndelungați președinte al Academiei de Științe a Moldovei, promotor consecvent și eficient al performanțelor culturale și științifice din spațiul pruto-nistrean, care mi-a recomandat călduros publicarea sa în colecția „Basarabica”.

Cu considerație imprescriptibilă pentru Maestrul Eugen Doga și artizanii evenimentului cultural de la Bălți.

           Victor Spinei – vice-președinte al AR, academician

 

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici

Moderator, autor de concepție și scenariu  – Marina Morari, doctor, conferențiar universitar, șef catedră de Arte și educație artistică, USARB.

 

Autor: Marina Morari,

 Șef catedră de Arte și educație atistică, USARB.

Distribuie acest articol