ReSTART: Sesiunea nr. 6 de ghidare și consiliere în carieră a studenților specialităților economice

În data de 4 iunie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), a fost organizată a șase sesiune de ghidare și consiliere în carieră a studenților specialităților economice.

 În cadrul sesiunii studenții au participat la un training de Ghidare în carieră, condus de către Cristina JITARU și Ana-Maria CELAN traineri ai Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” și au fost consiliați de către: profesorul universitar Radu STANCIU, Universitatea Politehnica, București, România; Liliana LUPUȘOR, Agenția Universitară Francofonă, Bozhana STOYCHEVA, Universitatea „Angel Kanev”, Ruse, Bulgaria; Radovan DRAB, Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia.

Participanții la eveniment au subliniat importanța Centrelor de Ghidare în Carieră pentru studenți și absolvenți, au împărtășit experiența personală în angajarea în câmpul muncii, asigurarea satisfacției la locul de muncă,  inteligența emoțională și dezvoltarea personală.

În continuarea acestei activități studenții vor elabora zece Planuri de orientare în carieră în baza analize SWOT a competențelor și abilităților personale.

La moment, în cadrul proiectului ReSTART, au fost realizate în total 40 de Planuri de orientare în carieră, iar peste 50 de studenți au beneficiat de consiliere din partea mediului antreprenorial, experților și profesorilor USARB și universităților europene, partenere proiectului.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

 

ReSTART: Career Guidance and Counseling Session #6 for Students of Economic Specialties

The six edition of Career Guidance and Counseling Session for Students of Economic Specialties was organized on the 4th of June 2021, within the RESTART Project (No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), hosted at the Faculty of Exact, Economic and Environmental Sciences of Alecu Russo Balti State University.

During the session, the students participated in a Career Guidance training, led by Cristina JITARU and Ana-Maria CELAN trainers of the “ANIMA” Training and Personal Development Center and were advised by: professor Radu STANCIU, University Politehnica, Bucharest, Romania; Liliana LUPUȘOR, L’Agence Universitaire de la Francophonie, Bozhana STOYCHEVA, “Angel Kanchev” University, Ruse, Bulgaria; Radovan DRAB, Technical University of Kosice, Slovakia.

Participants in the event stressed the importance of Career Guidance Centers for students and graduates, shared personal experience in employment, job satisfaction, emotional intelligence and personal development.

Following this activity, students will develop ten Career Orientation Plans based on SWOT analysis of personal skills and abilities.

At the moment, within the ReSTART project, a total of 40 Career Orientation Plans have been developed, and over 50 students were advised by the employers, experts and professors from USARB and European universities, partners of the project.

More details about the ReSTART project as well as the planned activities can be found on the official website of the project: http://www.restart-eu.upb.ro/

 

Distribuie acest articol