A doua reuniune de monitorizare a proiectului MHELM

În data de 4 iunie 2021, a avut loc a doua reuniune virtuală de monitorizare a proiectului Erasmus+ ,,Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova”/Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM organizată și promovată de Oficiul național Erasmus+, împreună cu echipa de implementare a acestuia.

Ședința virtuală a fost gestionată de către doamna Claudia MELINTE, coordonator al Echipei ERASMUS+. Oficiul național Erasmus+ a fost reprezentat la ședință și de către Cristina GHERMAN, administrator și Olga GHILCA, ofițer pentru comunicare.

La ședința de monitorizare au participat reprezentanții universităților partenere, precum şi ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Echipa proiectului MHELM reunește 7 universități din Moldova, dar și instituții din Germania, Marea Britanie și România. MHELM este un proiect structural, consorțiul căruia este coordonat de UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei.

Ședința virtuală a demarat cu alocuțiunea doamnei Nadejda Velișco, șefa Direcției politici în domeniul învățământului superior, care a salutat audiența, a remarcat contribuția și relevanța proiectului pentru instruirea cadrelor manageriale din cadrul IÎS, a apreciat rezultatele proiectului și modul responsabil de abordare.

Larisa BUGAIAN, coordonatorul proiectului, a prezentat sumarul activităților realizate de consorțiu, reiterând provocările conditionate de criza pandemică şi acțiunile realizate pentru a le depăși, menționând realizarea tuturor activităților planificate: realizarea vizitelor de studii, elaborarea structurii și conținuturilor programului de studii „Leadership şi Management”, pilotarea a 4 module din cadrul programului de studii „Leadership şi Management”, inițierea procedurii de autorizare a programului de studii la ANACEC, finalizare proceselor de achiziționare a echipamentului, realizarea activităților de diseminare și a celor de management al proiectului.

Partenerii proiectului au prezentat activitățile realizate de la debutul proiectului, apreciind înalt efortul echipei de proiect și a liderilor de pachete de lucru.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către membrii echipei MHELM, USARB:

  • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conferențiar universitar, doctor, coordonator instituțional al proiectului MHELM;
  • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șef Catedra de Științe ale Educației.

Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a prezentat specificul implicării Universității în implementarea proiectului, contribuția și rezultatele obținute de USARB în implementarea proiectului MHELM, pentru perioada noiembrie 2019 – iunie 2021.

MHELM este un proiect finanțat de programul European Erasmus+, de consolidare a capacităților în învățământul superior, cu obiectivul de bază axat pe fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management.

Mai multe detalii despre proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+  pot fi găsite la:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management facebook 

Distribuie acest articol