Felicitări cadrelor didactice ale USARB pentru conferirea titlului  științifico–didactic de conferențiar universitar

În data de  22 decembrie 2021, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Natalia GAȘIȚOI a adresat felicitări pentru performanța profesională și a înmânat certificatele de conferențiar universitar angajaților USARB, după cum urmează:

Nr. d/o  Prenume/Nume Decizia ANACEC Titlul de conferențiar universitar în:
1.        Viorica CONDRAT nr. 7 din 25/06/2021 02 Arte și științe umaniste/ 023 Filologie
2.        Diana MOGLAN nr. 7 din 25/06/2021 01 Educație 1011 Științe ale educației
3.        Lidia POPOV nr. 10 din 04/10/2021 01 Educație 1011 Științe ale educației
4.        Corina NEGARĂ nr. 10 din 04/10/2021 01 Educație 1011 Științe ale educației
5.        Luminița SECRIERU nr. 10 din 04/10/2021 03 Știinţe sociale, jurnalism și relații publice / 031 Științe sociale și comportamentale

Doamna Rector Natalia GAȘIȚOI a adresat felicitări și mesaje de gratitudine noilor deținători ai titlului științifico–didactic de conferențiar universitar, a scos în evidență relevanța creșterii profesionale.

Doamna Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a remarcat semnificația implicării cadrelor didactice în consolidarea calității proceselor universitare, experiența de aplicare a Regulamentului de conferire a titlurilor științifico – didactice, menționând că 11 colaboratori ai USARB au obţinut titlul ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar în anul 2021!

Deținătorii titlului  științifico–didactic de conferențiar universitar au adus mulțumiri administrației și Secției Știință a USARB pentru suportul constant în evoluția personală și profesională.

Felicitări cordiale, distinse colege! La mai mult și la mai mare!

Distribuie acest articol