Rectorii USARB și ULIM au semnat un Acord de colaborare

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, reprezentată de domnul Rector, conf. univ., dr. Ilian GALBEN, şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, reprezentată de doamna Rector, conf. univ., dr. Natalia GAȘIȚOI, au exprimat dorinţa comună a instituțiilor de a eficientiza şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice și au semnat un  Acord de colaborare.

Evenimentul oficial de semnare a Acordului de colaborare s-a produs în data de 23 decembrie 2021 și a fost găzduit de USARB, cu participarea reprezentanților administrației ambelor IÎS:

  • Natalia GAȘIȚOI, rector al USARB;
  • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, USARB;
  • Ilian GALBEN, rector al ULIM;
  • Alexandr CAUIA, Prorector, Strategie Academică și Programe de Studii, ULIM;
  • Mihai SORBALĂ , șef Catedră Drept privat, ULIM.

Părţile semnatare vor acţiona conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare, ţinând cont de  posibilităţile şi mijloacele disponibile. Conținutul Acordului prevede acțiuni concrete focalizate pe:

  • colaborare în domeniul didactic şi metodic;
  • colaborare în domeniul activităţii ştiinţifice;
  • colaborarea în domeniul formării continue a personalului științifico-didactic și didactic;
  • cooperare în domeniul activităţilor bibliotecare.

USARB și ULIM vor evalua anual rezultatele activităţilor desfăşurate şi impactul lor în baza Acordului semnat şi vor propune acţiuni de optimizare a colaborărilor ulterioare.

Distribuie acest articol