Astăzi, 17 martie, reprezintă o zi importantă pentru Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, întrucât este ziua de naștere a scriitorului român, ALECU RUSSO, patronul spiritual al Universității noastre.

Astăzi, 17 martie, reprezintă o zi importantă pentru Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, întrucât este ziua de naștere a scriitorului român, ALECU RUSSO, patronul spiritual al Universității noastre.

Redus actualmente la efigia unui scriitor ce omagiază trecutul de luptă al patriei, Russo este exilat pe nedrept în acel strat literar pe care îl mai accesează doar iniţiaţii în știința literară. Moldovean prin naştere şi elveţian prin educaţie, Russo a fost unul dintre acei tineri care au trăit, precum contemporanii lui Chateaubriand, între două lumi, navigând între trecutul tradiţiei şi modernitate, cu nostalgie şi eleganţă. Opera sa nu pretinde monumentalitatea, dar este de o importanță deosebită, constituind una din temeliile pe care s-a înălțat literatura română. Mostenirea lasată de Alecu Russo este atât una materială, constând  în numeroase scrieri literare de valoare, ieșite de sub pana scriitorului, precum poemul Cântarea României, studiul remarcabil Cugetările, capodopera Studie Moldovană etc., cât si una spirituală. Cea din urmă este acea care a generat ecourile cele mai puternice, întrucât ne-a oferit un model de gândire bazat pe spirit critic, ambiție, curaj, perseverență și dorința puternică de a progresa. „Patria este moşia de la care ne tragem numele nostru şi dreptul de om”, scria Alecu Russo.

Natalia Gașițoi, rector USARB: „Ne-am adunat astăzi în scuarul Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, pentru a omagia patronul spiritual al instituției noastre, marele Alecu Russo. Este un moment important pentru noi, întru cât ne definește de fapt, și astăzi am reiterat angajamentul nostru să ne aliniem acelor valori, în care cu fermitatea credea marele Alecu Russo, libertatea gândirii, lupta pentru dreptate, corectitudine.”

Diana Vrabie, profesor universitar, scriitoare: „Trăim astăzi un eveniment emoționant, pe care îl reiterăm cu acest prilej în fiecare an, un moment, care semnifică reverența față de patronul spiritual al mediului nostru academic, Universitatea de Stat Alecu Russo, un model de atitudine civică, de cărturar extraordinar, care menținându-și nealterata atitudinea și-a probat această autenticitate existențială.”

Anatol Moraru, profesor universitar, critic literar: „Este un autor de mare însemnătate, de mare valoare. Cu atât mai mult aici la universitatea care-i poartă numele Alecu Russo, pentru că într-adevăr trebuie să ne îngrijim de ceea ce înseamnă un mentor spiritual, să ne îngrijim de opera lui, de ideile lui, care sunt după mine foarte actuale dacă ne gândim cel puțin la cugetările scrise la închisoare din Cluj.”

Scriitor pașoptist, alături de alți scriitori, precum Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu ș.a., A. Russo, reprezintă o generație solidară, care a participat activ la procesul de constituire a identității noastre naționale și de modernizare a societății romanești. Or, miscarea pașoptistă a provocat, prin componentele sale ideologice o explozie culturală, fenomen care duce la sincronizarea spiritului românesc, încă aflat sub cupola gândirii iluministe, cu mentalitatea europeană.

„Ostaş al propăşirii”, cel care şi-a închinat viața luptei pentru o lume mai bună, mai echitabilă, Alecu Russo şi-a câştigat cu prisosinţă dreptul de a trăi în memoria plină de recunoştinţă a generaţiilor din secolele ulterioare, de aceea astăzi gândurile noastre de gratitudine se îndreaptă către cei care au avut inspirația să decidă ca instituția de învățământ superior din Bălți să poarte numele lui Alecu Russo.

Distribuie acest articol