Colocviul Științific, Ediția VIII-a, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei

ADRIAN NECULAU –

Un psiholog în Agora

În data de 5 mai 2022, Catedra de psihologie, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a organizat Colocviul Științific, Ediția a VIII-a, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei, titular de curs: Luminița SECRIERU, lect. univ. dr.; seminarist: Lilia NACAI, asist. univ. și studenții anului II, Program Psihologie, grupa PS21Z.

Colocviul a fost organizat în format mixt (aplicația Google Meet). În cadrul Colocviului Științific colegii, discipolii, profesorii și studenții au adus un omagiu profesorului, psihologului, metodologului, magistrului, formatorului, cercetătorului,   omului  cu o personalitate aleasă, inconfundabilă, Creatorului de Şcoală în psihologia românească, Creatorului unui edificiu academic durabil ADRIAN NECULAU. Sesiunea de deschidere a Colocviului Științific a fost moderată de doamna Luminița SECRIERU, lect. univ. dr., titular de curs. Alocuţiunile de deschidere au fost susținute de:

  • Valentina PRIȚCAN, conf. univ. dr., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.
  • Silvia BRICEAG, conf. univ. dr., Șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.
  • Dorin NĂSTAS, conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.
  • Octavian ONICI, lect. univ., dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.
  • Ion NEGURĂ, conf. univ. dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova.

Comunicările au fost susținute de către colegi și discipoli:

  • Dorin NĂSTAS, conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Adrian NECULAU și psihologia socială la Iași;
  • Octavian ONICI, lect. univ., dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Adrian NECULAU și dinamica de grup la Iași;
  • Ion NEGURĂ, conf. univ. dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Podul de psihologie al lui Adrian NECULAU ca replică la podul de flori.

Sesiunea comunicărilor studenților anului II, Program Psihologie, grupa PS21Z a fost moderată de Artemis NICA. Comunicările studenților au elucidat într-un format, științific, interactiv – viața, opera și contribuțiile științifice a psihologului, profesorului – ADRIAN NECULAU.

Angela HĂBĂȘESCU, șef birou, grad de calificare superior, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți și Valentina VACARCIUC, bibliotecară, grad de calificare I, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți au prezentat expoziția de carte cu genericul ,,Adrian NECULAU, psiholog, profesor universitar – 10 ani de la trecerea în eternitate”, enumerînd titlurile de carte, publicațiile lui Adrian Neculau prezente în colecția Bibliotecii Științifice, USARB.

Aducem sincere mulțumiri participanților, organizatorilor și celor care au contribuit în organizarea acestui eveniment de suflet și cu o înaltă încărcătură emoțională: Departamentului  Relaţii Internaţionale; Bibliotecii Științifică;  Centrului de Informare al României; Direcției Tehnologii Informaționale, subdiviziuni ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Mai multe poze aici

 

 

 

Distribuie acest articol