CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE USARB ȘI CPIC
PERIOADA 20.06.2022 – 02.07.2022

Centrul Formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în perioada 20.06.2022 – 02.07.2022, a organizat cursuri de formare profesională continuă, modulele Crearea spațiilor educaționale prin intermediul platformei MOODLE; Evaluarea. Succesul și insuccesul academic; Psihologia motivației: de la teorie la practică, pentru cadrele didactice ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și ale Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Formatorii conf. univ., dr. Tatiana ȘOVA, conf. univ., dr. Corina NEGARA, lect. univ., dr. Aurelia BEȚIVU, asist. univ. Eugenia FOCA, asist. univ. Veronica RUSOV, asist. univ. Vasile GARBUZ au prezentat conținuturi captivante, reușind să-i provoace pe cursanți la discuție, aceștia oferind feedback atât în intervențiile orale, cât și în cele scrise (Spațiu comun de învățare, Mentimeter, Google Docs etc.), dar, în ambele cazuri, relevante, pertinente, structurate pe următoarele aspecte: Teorii/paradigme și modele ale motivației învățării; Evaluarea motivației; Principii, strategii și tehnici de creștere a motivației pentru învățare; Testul docimologic; Instrumente digitale de evaluare; Factori modelatori ai succesului academic/școlar; Asigurarea mediului educațional școlar din perspectiva climatului relațional; Tehnici reflexive; Reflecția ca abordare a predării; Proiectarea și elaborarea lecțiilor pe platforma Moodle; Crearea băncii de itemi; Generarea testelor etc.

Sesiuni antrenante de întrebări-răspunsuri, aplicarea tehnicilor și a strategiilor de evaluare, formularea obiectivelor, punerea în discuție a actelor privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, analiza modelelor care pot fi folosite pentru a stimula și structura reflecția asupra experienței, examinarea structurii și esenței testului docimologic, definirea procrastinării și explicarea cauzelor de procrastinare, configurarea tipurilor de motivație și explicarea impactului acestora asupra succesului și insuccesului academic, facilitarea procesului de predare-învățare-evaluare, datorită creării spațiilor educaționale prin intermediul platformei MOODLE – sunt dimensiuni ale acestui stagiu de formare, solicitat de către cadrele didactice ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și ale Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.

Cadrele didactice universitare și preuniversitare, de data aceasta cu statutul de discipoli/cursanți, au dat dovadă de interes, perseverență, inspirație, fiind receptivi, cooperanți, empatici și creativi.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în asentimentul cadrelor didactice participante la cursurile de formare profesională continuă, exprimă sincere mulțumiri formatorilor/facilitatorilor conf. univ., dr. Tatiana ȘOVA, conf. univ., dr. Corina NEGARA, lect. univ., dr. Aurelia BEȚIVU, asist. univ. Eugenia FOCA, asist. univ. Veronica RUSOV, asist. univ. Vasile GARBUZ pentru efort, inspirație și dedicație.

Distribuie acest articol