UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE
CATEDRA DE PSIHOLOGIE
organizează
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ:
REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”
EDIȚIA III-a

PARTENERI:
• FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI, UNIVERSITATEA LIBERĂ
INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA
• FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ,
UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI”, IAȘI, ROMÂNIA

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
21 octombrie 2022, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, copul I, sala polivalentă.

DETALII:
Conferința este inclusă în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2022.

Taxă de participare: nu se solicită.
Notă*: Limbile oficiale – română, engleză, rusă (sau o altă limbă de circulaţie internaţională)

TERMEN LIMITĂ:
-expedierea fișei de înregistrare nu mai târziu de 30.09.2022  Fișa de înregistrare: link-ul aici
-prezentarea articolelor nu mai târziu de 21.10.2022. Norme de redactare: aici
Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate şi
onorarea termenului-limită de expediere a acestora.
Prezenţa Dvs. va contribui la creşterea ţinutei academice a manifestării noastre.
Date de contact: e-mail: catedrapsihologie.usarb@gmail.com, tel. (+373) 231-52455.

ENGLISH VERSION

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Distribuie acest articol