ANUNŢ

Școala Doctorală Filologie anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

TAUTOLOGIE ȘI PLEONASM:

SEMANTICĂ, STRUCTURĂ, FUNCȚIONARE

(ÎN BAZA DISCURSURILOR JURNALISTICE ȘI ARTISTICE)

elaborată de către studenta-doctorandă

PARAHONCO Liudmila

Program de doctorat 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului;

 psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba rusă)

 

Conducător de doctorat:  SIROTA Elena, dr., conf. univ.

Data susținerii:  12 ianuarie 2023

Ora: 12.00

 

Susținerea publică va avea loc în incinta

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în Sala 352, Corp III

str. A. Pușkin 38, Bălți, Republica Moldova

 

Linkul web la care poate fi urmărită susținerea publică: aici

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., 01 – președintele Comisiei de doctorat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
  2. Gheorghe POPA, univ., dr. hab. 621.01. – referent, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
  3. Tatiana MLECICO, prof. univ., dr. hab. în filologie, dr. în pedagogie 621.03 – referent, președinta Asociației Profesorilor de limba și literatura rusă din Republica Moldova;
  4. Ludmila BEJENARU, conf. univ., dr. hab. – referent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România;
  5. Elena SIROTA, , conf. univ., 621.01 – conducător de doctorat, Universitatea de Stat „Alecu Russodin Bălți.

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Știinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca Știinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md) și pe pagina web a USARB  (www.usarb.md)

CV-ul Candidatului

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba rusă

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Avizele/ comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Școlii Doctorale Filologie: doctoratfilologie@gmail.com

Distribuie acest articol