Realizarea lecțiilor practice la locul de muncă

La data de 2 decembrie 2022, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), a fost realizată o lecție practică la unitatea de curs „Monedă și credit”. Seminarul cu tema „Băncile comerciale” a fost promovat în incinta BC „Moldindconbank” de către titularul de curs dr., conf. univ. Natalia Branașco în comun cu directorul financiar dl Tudor Cozaru.

Studenții grupei BA11Z au luat cunoștință de aspectele practice ale operațiunilor pasive și active ale băncilor comerciale. De asemenea, studenților li s-au explicat principiile de creditare pe care le respectă banca, criteriile de analiză a dosarelor persoanelor fizice și juridice, modalitatea de calcul a amortismentelor, dobânzilor și anuităților. Studenții au prezentat un interes sporit față de subiectele abordate și s-au implicat activ în activitățile propuse.

În anul academic 2022-2023, cca 50 de studenți de la specialitățile Contabilitate, Finanțe și Bănci și Business și Administrare vor promova orele practice la disciplinele specifice activității bancare în incinta băncilor comerciale, partenere ale Universității de Stat Alecu Russo din Bălți. Realizarea orelor practice de către cadrele didactice și specialiștii din sistemul bancar, este un instrument de pilotare a studiilor bazate pe muncă la specialitățile economice, care are drept scop modernizarea programelor de învățământ existente și deschiderea programelor noi pentru studii duale în vederea pregătirii unor specialiști calificați în domeniul financiar-bancar.

Mai multe detalii despre proiectul WBL4Job găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://wbl4job.com/ și pagina USARB a proiectului: https://usarb.md/wbl4job/

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol