Skills4Future: Lansarea unui nou proiect Erasmus+

În perioada 31.01- 01.02.2023 în cadrul Universității Politehnica din București, România a avut loc lansarea proiectului: „Skills4future – Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”, cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education. Perioada de realizare a proiectului 01.01.2023-01.01.2026.

La evenimentul de lansare a proiectului au participat reprezentanții a 11 instituții academice și profesionale, membri ai Consorțiului. Din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a participat coordonatorul instituțional al proiectului dna dr. hab., conf.univ. Nelli Amarfii-Railean.

În cadrul ședințelor de lansare a proiectului au fost discutate subiecte privind managementul proiectului, realizarea sarcinilor, distribuirea pachetelor de lucru, diseminarea rezultatelor, asigurarea vizibilității și sustenabilității proiectului la nivel național și internațional.

Obiectivul general al proiectului Skills4future constă în integrarea competențelor STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) în curricula specialității „Business și administrare”, ciclul I licență, pentru programele a 5 universități din Republica Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului la USARB vor fi realizate în parteneriat cu Camera de Industrie și Comerț, filiala Bălți.  

În rezultatul implementării proiectului la USARB vor fi modernizate 5 cursuri universitare, vor fi organizate 2 sesiuni de formare a profesorilor în România și Polonia și va fi creat un Centru de învățare „STEAM” ce va permite formarea și implementare practica a acestor competențe.

În cadrul proiectului vor fi antrenați studenți de la ciclul I licență, cadre didactice, personal administrativ, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai entităților guvernamentale și asociațiilor profesionale.

Distribuie acest articol