Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți anunță înscrierea candidaților pentru acumularea minimului curricular

Vă aducem la cunoștință că, în cazul când preconizați înscrierea la ciclul II, studii superioare de master, la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, urmează să acumulați credite de studii transferabile ECTS suplimentare la unitățile de curs fundamentale și de specialitate aferente programului de studii, pentru care optați (incluse în Planul de învățământ al programului respectiv de master), ceea ce reprezintă minimumul curricular inițial necesar și constituie o precondiție obligatorie pentru înmatricularea la programul respectiv.

În acest scop, e nevoie să depuneți o cerere pe numele Rectorului USARB la decanatul Facultății responsabile de coordonarea programului respectiv de studii superioare de master, la care să anexați Extrasul din foaia matricolă (pentru studenți) și copia diplomei de studii superioare de licență și a suplimentului la diplomă (pentru absolvenții din alte promoții).

Perioada de depunere a cererii: 6 – 24 februarie 2023

Acte necesare:

1.Cererea (Model): https://drive.google.com/…/1u8BX3uCkfa2kIER…/view…

2a. Extrasul din foaia matricolă (pentru studenți)

2b. Copia diplomei de studii superioare de licență și a suplimentului la diplomă (pentru absolvenții din alte promoții).

Consultați oferta educațională a Facultăților

♦ Facultatea de Litere: https://usarb.md/facultatea-de-litere-master/

♦ Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului: https://usarb.md/facultatea-de-stiinte-reale-economice…/

♦ Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte: https://usarb.md/oferta-academica-sepa/

♦ Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale: https://usarb.md/facultatea-de-drept-si-stiinte-sociale…/

Pentru informații suplimentare, apelați la numărul de telefon:

♦ Facultatea de Litere – 023152349

♦ Facultatea de Rtiințe reale, Economice și ale Mediului – 023152469

♦ Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte – 023152357

♦ Facultatea de Drept și Științe sociale – 023152321

 

 

 

Distribuie acest articol