Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin, nr. 38, MD-3100), în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitătii (Ed. 2 / Rev. 0 din 17.05.2023) și Hotărârii Senatului USARB nr. 11/3 din 17.05.2023, organizează procesul de alegere a unei componențe noi a Senatului USARB, conform graficului aprobat în ședința Comisiei Electorale USARB  (p.-v. nr. 5 din 25.05.2023).

Graficul desfășurării procesului de alegeri al membrilor Senatului

Adunarea generală a electorilor Data desfășurării procesului de alegeri Ora desfășurării procesului de alegeri Locul desfășurării procesului de alegeri Membrii Comisiei Electorale responsabili
Personalul științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de Litere – 4 membri 08.06.2023 13-15 Bl. III, aula 340 Corcevoi Maria
Personalul științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de ȘREM – 4 membri 07.06.2023 15-00 Bl. V, aula 533 Corcevoi Maria
Personalul științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de ȘEPA – 4 membri 08.06.2023 15-00 Bl. VI, Sala de festivități Ojegov Alexandr
Personalul științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de DȘS – 4 membri 08.06.2023 15-00 Bl. V Garbuz Veronica
Titularii USARB abilitați cu dreptul de conducător/consultant de doctorat și post-doctorat, confirmat de ANACEC – 3 membri 09.06.2023 15-00 Bl. V, aula 505 Corcevoi Maria
Personalul didactic auxiliar din cadrul Bibliotecii Științifice – 1 membru 07.06.2023 9-45 Biblioteca Științifică, Sala de lectură nr. 1 Jacota-Dragan Olga

Popov Lidia

Personalul didactic auxiliar și non-didactic (de suport) al facultăților, departamentelor, centrelor, secțiilor – 2 membri 09.06.2023 11-30 Bl. III, aula 340 Jacota-Dragan Olga
Organizația sindicală a angajaților – 1 membru 08.06.2023 15-00 Bl. III, aula 340 Cruglov Eric
Studenții ciclul licență / master din cadrul Facultății de Litere – 2 membri 08.06.2023 13-15 Bl. III, aula 361 Jacota-Dragan Olga

 

Studenții ciclul licență / master din cadrul Facultății de ȘREM – 2 membri 08.06.2023 13-30 Bl. V, aula 505 Faigher Anatolie
Studenții ciclul licență / master din cadrul Facultății de ȘEPA – 2 membri 08.06.2023 15-00 Bl. VI, aula 633 Ojegov Alexandr
Studenții ciclul licență / master din cadrul Facultății de DȘS – 2 membri 08.06.2023 15-00 Bl. V Foca Eugenia
Studenții ciclului III doctorat – 1 membru 09.06.2023 15-00 on-line Ojegov Alexandr
Organizația sindicală studențească – 1 membru 09.06.2023 15-00 on-line Faigher Anatolie

 

Distribuie acest articol