Vizită de studiu în Regensburg, Germania, în vederea asigurării sustenabilității rezultatelor proiectului MHELM

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În perioada 19-24 iunie 2023, membrii consorțiului proiectului MHELM au realizat o vizită de studii în orașul Regensburg, Germania. Vizita de studii a fost organizată de partenerii proiectului -Institutul de Studii Sociale (ISOB) din Regensburg, iar echipa a fost constituită din 20 de persoane – rectori, prorectori, manageri ai diferitelor subdiviziuni universitare, profesori universitari. USARB a fost reprezentată de doamnele Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordinator institutional, Lidia Pădureac, prim prorector pentru activitatea didactică, Vitalia Digolean, metodist la DRI, membre ale echipei de proiect.

Vizita de studiu a fost concenttrată pe găsirea soluțiilor, proiectarea activităților care ar facilita sustenabilitatea rezultatelor atinse în proiectul MHELM. Importanța sustenabilității unui proiect este crucială întrucât aceasta se referă la capacitatea proiectului de a-și menține beneficiile și impactul pe termen lung, fără a depinde de resurse externe sau de a afecta negativ mediul înconjurător sau comunitățile implicate. Echipa de proiect, în parteneriat cu experți internaționali și reprezentanții Universității din Regensburg, au scos în evidență mai multe aspecte ale sustenabilității proiectului MHELM:

–        specificarea măsurilor pentru a reduce consumul de resurse naturale, pentru a minimiza producerea de deșeuri și pentru a promova practici ecologice;

–        dimensiunea economică care presupune crearea unui plan financiar solid, care să asigure continuitatea și viabilitatea proiectului pe termen lung;

–        dimensiunea socială, care aduce beneficii durabile comunităților implicate, cum ar fi: locuri de muncă stabile și de calitate, dezvoltarea competențelor, sprijinirea dezvoltării sociale și culturale a comunităților academice.

–        parteneriate și implicare, care presupune implicarea părților interesate. Prin colaborare și implicare activă, se pot identifica soluții inovatoare, se pot împărtăși resurse și experiențe, și se poate dezvolta o abordare mai cuprinzătoare și sustenabilă a rezultatelor proiectului MHELM.

Agenda vizitei de studiu a fost generoasă în activități academice, dar și culturale, vizita demarând cu o excursie în acest oraș turistic, care se regăsește în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Regensburg este un oraș istoric și cultural din Bavaria, Germania. Așezat pe malurile râului Dunărea, acesta se bucură de o istorie bogată, care datează din epoca romană și medievală. Cu istoria sa bogată, arhitectura impresionantă și atmosfera plină de viață, Regensburg este un oraș atractiv pentru turiști și o destinație populară în Bavaria, oferind o combinație de frumusețe istorică și modernitate.

Regensburg este, de asemenea, cunoscut pentru universitatea sa, Universitatea din Regensburg, care atrage studenți din întreaga lume și contribuie la atmosfera vibrantă și culturală a orașului. Orașul găzduiește numeroase evenimente culturale, festivaluri și expoziții pe tot parcursul anului, inclusiv Festivalul Regensburg, care celebrează muzica clasică și teatrul.

Vizita de studii a inclus explorarea unei unități speciale din cadrul Universității Regensburg numită MINT-Labs. MINT este un acronim pentru Matematică, Informatică, Științe Naturale și Tehnologie, și reprezintă domeniile de studiu și cercetare în aceste discipline. MINT-Labs (Laboratoarele MINT) sunt facilități specializate care promovează și facilitează învățarea și cercetarea în domeniile MINT. Aceste laboratoare oferă studenților și cercetătorilor acces la echipamente și tehnologii avansate pentru a desfășura experimente, activități practice și proiecte legate de domeniile MINT. 

MINT-Labs are ca scop sprijinirea învățării interactive, a dezvoltării abilităților practice și a stimulării interesului pentru știință și tehnologie. Aceste laboratoare pot fi utilizate în cadrul cursurilor și proiectelor de cercetare, precum și pentru activități extracurriculare și evenimente educaționale.

Activitățile punctate în Programul vizitei de studiu au avut ca scop formarea unei viziuni și a unui plan de sustenabilitate a Programului de formare profesională continuă ,,Leadership și management” dezvoltat în cadrul proiectului MHELM. S-au abordat subiecte precum:

–        Actualizări privind progresul proiectului MHELM: activitate și impact;

–        Priorități pentru dezvoltarea Învățământului Superior din Moldova;

–        Principalele provocări cu care se confruntă liderii din învățământul superior din Moldova;

A fost reflectat algoritmul de prin care s-a asigurat dezvoltarea și predarea cursului de formare profesională continuă ,,Leadership și Management”, urmat de 258 de manageri universitari din IÎS din Moldova, dar și explorarea experiențelor altor țări în materie de Leadership și Management universitar. Echipa MHELM s-a familiarizat cu rezultatele activităților proiectului analog ,,Sustaining HE Leadership Development in Morocco: A National School for HE Leadership” prin prezentările realizate de Karim Moustaghfir de la Al Akhawayn University.

Profesorii universitari din Slovenia, Andrej Koren și Nada Trunk, au facilitat explorarea subiectului ,,Dezvoltarea educației în Slovenia: Școala Națională pentru Leadership în Educație”. Despre susținerea dezvoltării leadership-ului în educația superioară din Marea Britanie, realizată de Fundația Leadership pentru Învățământul Superior, au vorbit  Stephen Marston și David Dawson. Ilya Fadjar Maharika  de la Universitas Islam Indonesia și Ika Agustina de la organizația Pemimpin au prezentat experiența de susținere a dezvoltării de leadership în Indonezia.

Lisa Unger Fischer (Managing Director, Europaeum, University of Regensburg): Centrul Europaeum – East-West de la Universitatea din Regensburg a familiarizat membrii echipei MHELM cu Planul strategic al Universității în domeniul internaționalizării.

Un element distinct al proceselor de generare a ideilor cu privire la asigurarea sustenabilității proiectului MHELM l-a constituit lucrul în echipă, facilitator fiind Profesorul de la UOG, David Dawson. Astfel, colaborarea și lucrul în echipă au facilitat generarea de idei Pro sustenabilitatea rezultatelor proiectului MHELM.  S-au abordat nevoile viitoare de consolidare a capacității pentru guvernare în IÎS din Moldova, s-au produs discuții referitor la asigurarea responsabilității pentru dezvoltarea continuă a capacității de conducere, s-au prezentat modele pentru susținerea consolidării capacității de conducere a IÎS.

Prezentări de experiențe inedite, studii de caz, proiecte implementate, au fost realizate de domnul Profesor Alex Krauss,ISOB.

Grupurile de lucru au generat modele pentru susținerea dezvoltării conducerii IÎS în Moldova, au abordat operaționalizarea dezvoltării durabile a leadershipului, au generat răspunsuri la întrebarea ,,Cum să implementați dezvoltarea durabilă a leadership-ului: structuri documente și finanțare”. Consorțiul de implementare a proiectului MHELM a avut întrevederi cu Președinția Universității din Regensburg, a beneficiat de recepție oficială la Primăria Veche a orașului Regensburg, a realizat un tur al companiei BMW Group din Regensburg.

Gratitudine partenerilor de la ISOB, doamnei Alice Buzdugan și domnului Alexander Krauss, pentru agenda consistentă cu activități axate pe finalitățile proiectului MHELM, precum și pentru întâlnirile realizate pe parcursul vizitei de studiu, îndeosebi cu primarul de Regensburg, administrația Universității și vizita la BMW Group.

Reiterăm că programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+.

Instruirile în cadrul acestui program sunt realizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului MHELM și implementării cu succes a priorității naționale a Republicii Moldova: „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

Proiectul vine ca suport în continuarea reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și fortificării guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova.

 

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

Distribuie acest articol