Seminar de formare în cadrul proiectului INTERTOOL

În perioada 26-30 august 2019, Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a participat la un seminar de formare organizat de Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia (KTH) – https://www.kth.se/, care coordonează un nou proiect cu implicarea USARB: ,,Modernizarea instrumentelor de internaționalizare, a practicilor și a competențelor personalului pentru sprijinirea învățării centrate pe studenți în cadrul universităților din Parteneriatul Estic” (INTERTOOL), finanțat de Institutul Suedez.

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea capacităților personalului birourilor de relații internaționale în gestionarea mobilității studenților și personalului cu instituțiile partenere din UE, cu accent pe Suedia;
 • creșterea gradului de conștientizare de către personalul din instituțiile partenere cu privire la cerințele de implementare a mobilității studenților între Parteneriatul Estic și Suedia;
 • Formarea formatorilor din 20 de instituții partenere din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina în cadrul unei internaționalizări globale, cu accent pe participarea la programele UE în derulare și viitoare;
 • lărgirea comunităii academice în cele 4 țări ale parteneriatului estic prin oportunități de internaționalizare cu Suedia și cerințe de punere în aplicare a acestora.

Țări și universități partenere:

Armenia:

 • Universitatea Pedagogică de Stat din Armenia
 • Universitatea Americană din Armenia

Georgia:

 • Universitatea de Stat Shota Rustaveli
 • Universitatea Tehnică Georgiană

Moldova:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi

Ucraina:

 • Universitatea aerospațială națională/Institutul de aviație din Kharkiv
 • Academia Națională de Metalurgie din Ucraina

Agenda seminarului de formare  a inclus o gamă diversă de subiecte: structura sistemului educațional suedez, asigurarea calității în sistemul educațional suedez, structura oficiului de relații internaționale al KTH, cu specificarea responsabilităților fiecărei subdiviziuni, experiența KTH în organizarea programelor comune de studii, oportunități de burse pentru studenții străini, organizarea procesului de depunere a cererilor, de selectare și de admitere a studenților străini, organizarea procesului de monitorizare și activitățile de suport oferite studenților străini în cadrul KTH, activitatea și suportul oferit de către Institutul Suedez universităților parteneriatului estic.  Subiectele au fost prezentate de către Karine KNUTSSON, directorul Oficiului de relații internaționale, KTH, Victor KORDAS, Sebastian MEYER și Asa ANDERSSON, colaboratori în cadrul oficiului relații internaționale a KTH, Lenaart STAHLE, KTH și Camilla WRISTEL de la Institutul Suedez.

Reprezentanții universităților din parteneriatul estic au avut posibilitatea de a prezenta bunele practici în domeniul internaționalizării. În cadrul sesiunii de prezentare a experienței de internaționalizare a USARB, Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a făcut referință la proiectele de mobilitate, proiectele Erasmus+ de consolidare a capacităților,  instrumentele de finanțare, provocările la care trebuie să facă față USARB.

Au fost prezentate proiectele TEACH ME, PBLMD, HRLAW, ELEVATE, SMART etc. Atenție sporită a fost acordată rezultatelor obținute în cadrul  proiectului  ELEVATE – Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus+, care are drept scop dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor, măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample, care ar asigura o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și al cercetării, ar spori nivelul de stabilire a relațiilor internaționale în universitățile din Moldova, ar facilita creșterea calității și domeniul de aplicare al parteneriatelor internaționale.

Mai multe detalii găsiți aici

Distribuie acest articol