ReSTART: Sesiunea de informare nr.2

În data de 17 mai 2021, în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), a avut loc a doua sesiune de diseminare a a rezultatelor proiectului cu genericul „Bunele practice în orientarea în carieră a studenților USARB”.

La eveniment au participat peste 50 de participanți: studenți, profesori, reprezentanți ai Primăriei mun. Bălți, Serviciului Fiscal de Stat, Asociații Obștești  și antreprenori din regiune. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezulatele proiectului, bunele practici ale universităților europene partenere (University of Ruse „Angel Kanev”, Bulgaria și Technical University of Kosice, Slovakia) în problema angajabilității absolvenților și suportul acordat studenților antreprenori. Reprezentatul Agenției Universitare Francophone a prezentat ofertele Agenției privind soluțiile în dezvoltarea carierei.

Un loc aparte, în cadrul evenimentului, ia revenit panelului de discuții cu reprezentanții primăriei mun. Bălți, Serviciului Fiscal de Stat, specialiști din domeniul consultig și  antreprenorii, care s-au împărtășit cu propria lor experiență în dezvoltarea carierei personale profesionale, au încurajat și îndrumat studenții în lansarea afacerilor.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

 

Second Multiplier Event. ReStart Project. Alecu Russo Balti State University

The Second Multiplier Event under the ReSTART (Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA) (No. 585353-EPP-1-2017-1-EN-EPPKA2-CBHE- JP), was organized on May 17, 2021, entitled Good Practices in Student Career Orientation.

The event was attended by over 50 participants: students, teachers, representatives of the Balti City Hall, the State Tax Service, Public Associations and entrepreneurs from the region. During the session were presented the project results, good practices of the European partner universities (University of Ruse “Angel Kanev”, Bulgaria and Technical University of Kosice, Slovakia) in the issue of employability of graduates and support for student entrepreneurs.

Representative of the Francophone University Agency presented its offer on career development solutions.

 A special venue for the event was the discussion panel with governmental representatives, business consultants and entrepreneurs who shared their own experience in career development, encouraged and guided students in launching their business.

More details about the project and other planned activities can be found on the project website: http://www.restart-eu.upb.ro/

Distribuie acest articol