Vizita Ambasadorului României în Republica Moldova la USARB

În data de 25 martie 2022, Ambasadorul României în Republica Moldova, Excelența Sa Daniel Ioniță, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, la încheierea mandatului de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, fiind însoțit de Excelența Sa, Consulul general al României la Bălți, Petrișor Dumitrescu și Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălţi. Sala Polivalentă a USARB a găzduit întâlnirea diplomatului român cu studenții și personalul academic, evenimentul fiind moderat de doamna Lidia Pădureac, prim prorector, prorector pentru activitatea didactică, dr., conf. univ.

Rectorul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Natalia Gașițoi, dr., conf. univ., a salutat participanții la eveniment și a adresat mesaje de gratitudine Excelenței Sale Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova, punctând semnificația parteneriatelor sustenabile cu IÎS, instituții de cercetare, asociații, ONG-uri și companii din România. În semn de aleasă prețuire și respect față de contribuția imensă a României față de țara noastră, în general, și față de Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, în particular, doamna Rector Natalia Gașițoi a înmânat o diplomă de gratitudine Excelenței Sale Daniel Ioniță.

Doamna Valentina Prițcan, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, a participat virtual la eveniment, fiind în vizită de studiu la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București. Valentina Prițcan a scos în evidență parteneriatele cu 22 de universități din România, activitățile realizate în colaborare cu Academia Română, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I” din București, consorțiul transfrontalier  Moldova-Romania-Ucraina,  Camera de Comerț și Industrie din Suceava, Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova, Consulatul general al României la Bălți ș.a.

Lilia Trinca, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Litere, a scos în evidență specificul programelor de studii la limba și literatura română de la Facultate, activitățile realizate în parteneriat cu diverse instituții din România, odihna de vară a  studenților,  susinută financiar de Romania. Doamna decan a venit si cu sugestii de încurajare a studenților de la română prin solicitarea de burse suplimentare.

Anatol Morarudirectorul Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” din cadrul USARB, a abordat subiectul incorectitudinii includerii în Constituție a sintagmei ,,limbă moldovenească”, problema redobândirii cetățeniei române și a mulțumit pentru acțiunile întreprinse de România în vederea susținerii populației din Moldova.

Lidia Pădureac, prim prorector, a remarcat că luna martie are conotație istorică pentru regiunea Bălți, întrucât la 3-4 martie 1918,  zemstva județului Bălți, prima din Basarabia, a votat Unirea cu România, apoi la 27 martie, Sfatul Țării, organul reprezentativ al Basarabiei a votat Unirea, iar astăzi, la încheierea mandatului, Ambasadorul României în Republica Moldova este oaspetele de onoare al USARB. Doamna prim prorector a menționat că prin activitățile sale, diplomatul român a contribuit la apropierea celor 2 maluri ale Prutului.

La eveniment au evoluat Corul Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” din cadrul USARB, condus de dna Ana Glebov, Dina Morari, absolventa USARB și Andreea Tican, elevă la Colegiu.

Excelența Sa Daniel Ioniță a mulțumit Rectorului și comunității academice a USARB, pentru dialog constructiv, parteneriat eficient, menționând că a realizat ceea ce și-a propus în mandat, inclusiv aderarea Republicii Moldova la UE. Diplomatul român a spus că el pleacă din Republica Moldova, dar Republica Moldova nu pleacă din el.

Distribuie acest articol