Cadrele didactice de la USARB au participat la Conferința științific[ internațional[ „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a VI-a

În data de 27 septembrie, profesorii de la Universitatea de Stat `Alecu Russo” din Bălți au participat la Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (ediția a VI-a), organizată de Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România); Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România); Universitatea Liberă din Berlin, Germania; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, manifestare științifică desfășurată în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

În cadrul evenimentului și-a desfășurat lucrările secțiunea “ORAȘUL BĂLȚI: ISTORIE, MEMORIE ȘI PATRIMONIU” (ediția a 2-a), moderator dr. Ludmila D. Cojocaru. Profesori și doctoranzi de la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, alături de colegii muzeografi de la Muzeul de SItorie si Etnografie a mun. Balti, au fost prezențe active în cadrul acestei secțiuni, prezentând comunicări științifice pe subiecte variate:

1. Mariana MIHALEVSCHI (muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie, Bălți), Unele aspecte din viața social-politică și economică a municipiului Bălți pe paginile ziarului „Cuvântul Basarabiei” din anul 1936


2. Doctorandă Ana MOLCOSEAN (Școala Doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), Situația social-economică a orașului Bălți reflectată în ghidul lui Iosif Broitman (1938)
3. Dr. în istorie, conf. univ. Lidia PĂDUREAC (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Orașul Bălți în anul 1940: ocupație, sovietizare, represiuni
4. Ludmila DOBROGEANU (muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie, Bălți), Istoria steagului tricolor din patrimonial Muzeului de Istorie și Etnografie al Municipiului Bălți
5. Dr. în filologie, conf. univ. Diana VRABIE (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Imagologia literară a orașului Bălți


6. Stela DRAGUȚAN (muzeograf, meșter popular în broderie, Muzeul de Istorie și Etnografie, Bălți), Cămașa tradițională din patrimonial Muzeului de Istorie și Etnografie al Municipiului Bălți
7. Doctorand Victor GRIGOR (Școala Doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), Comunitățile etno-culturale românești din diaspora europeană a Republicii Moldova


8. Dr. în istorie, conf. univ. Ludmila D. COJOCARU (Universitatea de Stat din Moldova Muzeul Național de Istorie a Moldovei), Instituționalizarea memoriei Gulagului în mediul academic al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (2012–2022).

Evenimentul a lansat conexiuni interdisciplinare necesare, constituind, în același timp, o platformă utilă pentru tinerii cercetători, în ideea verificării rezultatelor cercetărilor științifice.

Distribuie acest articol