Masa rotundă cu genericul: „Conflictul transnistrean: trecut, prezent, perspective de soluționare”

În data de 16 martie 2018, studenții de la Specialitatea „Istorie și Educație Civică”, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Catedra de științe socioumane și asistență socială a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Autoguvernanța studențească USARB, în colaborare cu Catedra de istorie și științe sociale a Universității de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul  au organizat masa rotundă cu genericul: „Conflictul transnistrean: trecut, prezent, perspective de soluționare” în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Invitații manifestării publice au fost profesori și studenți din cadrul universității bălțene, liceeni și profesori de la Liceul Teoretic „B. P. Hașdeu” din Bălți, cât și studenți din cadrul Universității de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul.

Activitatea a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea doamnei Lidia PĂDUREAC, conf. univ., dr., șeful Catedrei de științe socioumane și asistență socială și Victor GRIGOR, președintele Senatului Studențesc a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

În cadrul mesei rotunde au fost prezente discuții și dezbateri asupra situației actuale a teritoriului din stânga Nistrului și modurile de soluționare a acestui conflict. Un interes deosebit au provocat mărturiile celor care au trăit pe viu conflictul armat de pe Nistru. În acest context, domnul Ghenadie Cabac, lect. univ., dr. a relatat emoțiile trăite în timpul războiului, felul cum a ajuns acolo și circumstanțele în care a participat la acțiunile militare. Discuțiile au avut loc în baza comunicărilor prezentate de: Nelea COGÎLNICEAN, Carolina BOSCAN, studente, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiRăzboiul de pe Nistru: cauze și consecințe; Elena NISTOR, Cristina HARABAGIU, studente, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, Prezența Rusiei în războiul de pe Nistru; Ana CUCULESCU,  Romina LUNGU, studente, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiStatutul de neutralitate a Republicii Moldova și geopolitica sud – estului european; Cătălina FRANGOPOL, studentă, Universitatea de Stat ,, B. P. Hașdeu” din Cahul , Războiul de pe Nistru (1992) în memoria combatanților moldoveni: Cazul comandantului de pluton Cornea Sergiu

Receptivitatea celor prezenți în sală și interesul sporit pentru  politica Republicii Moldova a reconfirmat actualitatea și oportunitatea discuțiilor privind conflictul de pe Nistru, problemă care deseori este trecută cu tăcerea în societate. Participanții la activitate au pus în evidență multitudinea de probleme create de acest conflict înghețat. S-a menționat obligația morală a generațiilor tinere de a păstra memoria acelor timpuri.

Distribuie acest articol