AVIZ

În data de 12.04.2019, ora 12.00, în Sala Senatului a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand GÎNJU Tatiana cu tema „Interacţiunea metodologiilor de educaţie literar-artistică – educaţie muzicală în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare”, Specialitatea 532.02. Didactica şcolară (Învăţământ primar).

Conducător ştiinţific: GAGIM  Ion dr. hab. ped., prof. univ.

Consultant ştiinţific: PÂSLARU Vlad dr. hab. ped., prof. univ.

Textul integral al tezei poate fi consultat pe situl Consiliului Științific Specializat a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

Distribuie acest articol